Duhovnost

Duhovnost

Mu'mini će inšaAllah pobijediti

Mu'mini će inšaAllah pobijediti

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Mu’mini će inša-Allah pobijediti. Na zadatu temu govorimo u vremenu u kojem muslimani, a među njima i mi Bošnjaci kao dio ummeta bezrazložno poginjem...

16-02-2018 Duhovnost

Allah prima dobra djela samo od iskrenih

Allah prima dobra djela samo od iskrenih

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se da je jedan muslimanski vladar želio izgraditi džamiju u svom gradu i naredio je da niko ne smije učestvovati u izgradnji te džamije, ni novcem, ni bilo kojom drugom vrstom pomoći. Že...

13-02-2018 Duhovnost

Deset šejtanovih zamki čovjeku – hutba 2.

Deset šejtanovih zamki čovjeku – hutba 2.

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! U drugoj hutbi zaredom uz Allahovu, dželle še'nuhu, pomoć govorim na temu Deset šejtanovih zamki. U prošloj hutbi sam pojasnio prvh pet šejtanovih zamki, a danas ću inša-Al...

09-02-2018 Duhovnost

Deset šejtanovih zamki čovjeku – hutba 1.

Deset šejtanovih zamki čovjeku – hutba 1.

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Deset šejtanovih zamki čovjeku. Mnogo je ljudi koji ne posjeduju osnovno znanje na koje načine prokleti šejtan, kao čovjekov najveći neprijatelj, za...

02-02-2018 Duhovnost

A onaj ko za zaštitnika uzme šejtana, a ne Allaha, doista će propasti

A onaj ko za zaštitnika uzme šejtana, a ne Allaha, doista će propasti

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je A onaj ko za zaštitinika uzme šejtana, a ne Allaha, sigurno će propasti. Koliko je samo važna ova tema u vremenu u kojem ne mali broj ljudi sebi za z...

26-01-2018 Duhovnost

Prokleti šejtani, inšaallah, ne mogu nauditi mu’minima

Prokleti šejtani, inšaallah, ne mogu nauditi mu’minima

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Prokeleti šejtani inša-Allah ne mogu nauditi mu’minima. Uistinu je neprijateljstvo prokletog Iblisa i njegove družine prema čovjeku, sve do Sudnjega ...

19-01-2018 Duhovnost

Poučna priča o snazi dove

Poučna priča o snazi dove

U priči koju prenosi šejh Ali et-Tantavi, on kaže: “Bio sam kadija u Siriji i dogodilo se da je grupa nas odlučila da provede noć kod jednog našeg prijatelja kada sam osjetio da teško dišem i da se gušim. Tražio sam od mojih sapu...

13-01-2018 Duhovnost

Šejtan je uistinu vaš neprijatelj

Šejtan je uistinu vaš neprijatelj

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Šejtan je uistinu vaš neprijatelj. Želja mi je da kroz zadatu temu podsjetim i sebe i vas na opasnost šejtanskih spletki, koji u svakom vremenu, pa i...

11-01-2018 Duhovnost

Šta je za nas Bošnjake deveti januar

Šta je za nas Bošnjake deveti januar

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Šta je za nas Bošnjake deveti januar. Za pomenutu temu sam se opredijelio iz razloga što se za četiri dana navršava punih 26 godina od proglašen...

05-01-2018 Duhovnost

Istinita priča- Ko god se obrati Allahu, On će mu pomoći

Istinita priča- Ko god se obrati Allahu, On će mu pomoći

Autor: Šejh Junus Katrada Pogledajte moć dove i nikada nemojte gubiti nadu u Allaha. Budite iskreni, znajte da Allah sluša i budite sigurni da će On, s.v.t., odgovoriti, ali ne prema vašem rasporedu. On će odlučiti kada je pravo ...

31-12-2017 Duhovnost

Mu’mini (vjernici) ne obilježavaju novu godinu

Mu’mini (vjernici) ne obilježavaju novu godinu

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Današnja hutba je na temu Mu’mini (vjernici) ne obilježavaju Novu godinu. Povodom dolaska Nove gregorijanske godine i njenog proslavljanja, što je kršćanski običaj, želim ...

29-12-2017 Duhovnost

Nagrađena priča učenika vjeronauke iz Konjica na temu 'Djed mraz'

Nagrađena priča učenika vjeronauke iz Konjica na temu 'Djed mraz'

Nagrađena priča učenika vjeronauke iz Konjica na temu ''Djed mraz''. Vrijedi pročitati!   Ja živim u porodici koju čine babo, majka, brat i sestra.Babo je najstariji i svaki dan ide na posao. Majka ne ide na posao, ona radi...

24-12-2017 Duhovnost

Ummet, Palestina, Kuds i Mesdžidu-l-aksa na udaru neprijatelja

Ummet, Palestina, Kuds i Mesdžidu-l-aksa na udaru neprijatelja

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ummet, Palestina, Kuds i Mesdžidu-l-Aksa na udaru neprijatelja. Neposredan povod za ovu temu je višegodišnje uništavanje muslimanskih zemalja, kontin...

22-12-2017 Duhovnost

Ti si uistinu najljepšeg ahlaka

Ti si uistinu najljepšeg ahlaka

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ti si uistinu najljepšeg ahlaka. Ista je pisana prema djelu Zapečaćeni džennetski napitak, autora Safijjur-Rahmana El-Mubarakfurija. Poslanika, salla...

15-12-2017 Duhovnost

Razgovor sa profesorkom Shuruq Naguib

Razgovor sa profesorkom Shuruq Naguib

Shuruq Naguib je svoj doktorat iz islamskih nauka stekla na Univerzitetu u Mančesteru, na Odsjeku za bliskoistočne studije. Njeno istraživanje obuhvata dvije ključne oblasti: klasičnu i predmodernu intelektualnu i tekstualnu tradi...

12-12-2017 Duhovnost

Volimo te Muhammede, sallallahu alejhi ve sellem

Volimo te Muhammede, sallallahu alejhi ve sellem

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Volimo te Muhammede, sallallahu alejhi ve sellem. Govorim na zadatu temu dva dana nakon odvažnog i pravog državničkog istupa gospodina Bakira Izetbe...

08-12-2017 Duhovnost

Muhammed, s.a.v.s., je naš najljepši uzor

Muhammed, s.a.v.s., je naš najljepši uzor

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Muhammede, s.a.v.s., je naš najljepši uzor. Želja mi je da inša-Allah ovom hutbom pobudim naše osjećaje u pogledu slijeđenja sunneta našeg Poslanka, ...

01-12-2017 Duhovnost

Muhammed, s.a.v.s., – milost svjetovima

Muhammed, s.a.v.s., – milost svjetovima

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem – milost svjetovima. Podsjećam sebe i vas na 107. ajet Sure El-Enbija, gdje Allah, dželle še’nuhu, govoreći o ...

24-11-2017 Duhovnost

Ko će Allahu dati lijep zajam

Ko će Allahu dati lijep zajam

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ko će Allahu dati lijep zajam. Želja mi je da kroz ajete, hadise i poučne događaje iz historije islama potaknem sve nas na dobročinstvo i lijep ahlak...

17-11-2017 Duhovnost

Allah voli onoga ko radi i trudi se da prehrani porodicu

Allah voli onoga ko radi i trudi se da prehrani porodicu

Prenosi se od Alije, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Allah, dž.š., voli vidjeti Svoga roba kako nastoji na dozvoljen (halal) način zaraditi.” (Taberani i Dejlemi) Od Malika ibn Enesa, r.a., se prenosi da je Allahov Pos...

12-11-2017 Duhovnost

S5 Box