Duhovnost

Duhovnost

Dvadeset i šesta godišnjica Armije RBiH

Dvadeset i šesta godišnjica Armije RBiH

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Dvadeset i šesta godišnjica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za dva dana će se inša-Allah na dijelu Federacije Bosne i Hercegovine s’ bošnj...

13-04-2018 Duhovnost

26 godina od početka oružane agresije na RBiH i genocida nad Bošnjacima

26 godina od početka oružane agresije na RBiH i genocida nad Bošnjacima

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Dvadeset i šest godina od početka oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima. Danas je Dan Grada Sarajeva i punih j...

06-04-2018 Duhovnost

Pomirenje zavađenih muslimana

Pomirenje zavađenih muslimana

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Pomirenje zavađenih muslimana. Koliko nam je samo važna ova tema, u ovom našem vremenu življenja u kojem je sve više zavađenih muslimana, pa i muslim...

15-03-2018 Duhovnost

Majke su, inšallah, naši vodiči u Džennet

Majke su, inšallah, naši vodiči u Džennet

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Majke su inša-Allah naši vodiči u Džennet. Želim inša-Allah kroz ovu hutbu govoriti o ulozi majke, sa posebnim osvrtom na moralnu, plemenitu, vrijedn...

09-03-2018 Duhovnost

Bosna je zemlja koju volimo i koja nas voli

Bosna je zemlja koju volimo i koja nas voli

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ljubav prema domovini je urođena ljudska osobina. Svaki čovjek je emotivno vezan za svoju domovinu, a posebno za mjesto svoga rođenja. Ljubav prema domovini je pohvalno svojstvo koje čovjeka podstič...

02-03-2018 Duhovnost

Dan nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine 1992-2018. godina

Dan nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine 1992-2018. godina

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Dan nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine 1992. – 2018. godina, a neposredan povod za nju je sjećanje na Dan nezavisnosti Republike Bosne i Herc...

02-03-2018 Duhovnost

Mu'mini će inšaAllah pobijediti

Mu'mini će inšaAllah pobijediti

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Mu’mini će inša-Allah pobijediti. Na zadatu temu govorimo u vremenu u kojem muslimani, a među njima i mi Bošnjaci kao dio ummeta bezrazložno poginjem...

16-02-2018 Duhovnost

Allah prima dobra djela samo od iskrenih

Allah prima dobra djela samo od iskrenih

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Prenosi se da je jedan muslimanski vladar želio izgraditi džamiju u svom gradu i naredio je da niko ne smije učestvovati u izgradnji te džamije, ni novcem, ni bilo kojom drugom vrstom pomoći. Že...

13-02-2018 Duhovnost

Deset šejtanovih zamki čovjeku – hutba 2.

Deset šejtanovih zamki čovjeku – hutba 2.

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! U drugoj hutbi zaredom uz Allahovu, dželle še'nuhu, pomoć govorim na temu Deset šejtanovih zamki. U prošloj hutbi sam pojasnio prvh pet šejtanovih zamki, a danas ću inša-Al...

09-02-2018 Duhovnost

Deset šejtanovih zamki čovjeku – hutba 1.

Deset šejtanovih zamki čovjeku – hutba 1.

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Deset šejtanovih zamki čovjeku. Mnogo je ljudi koji ne posjeduju osnovno znanje na koje načine prokleti šejtan, kao čovjekov najveći neprijatelj, za...

02-02-2018 Duhovnost

A onaj ko za zaštitnika uzme šejtana, a ne Allaha, doista će propasti

A onaj ko za zaštitnika uzme šejtana, a ne Allaha, doista će propasti

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je A onaj ko za zaštitinika uzme šejtana, a ne Allaha, sigurno će propasti. Koliko je samo važna ova tema u vremenu u kojem ne mali broj ljudi sebi za z...

26-01-2018 Duhovnost

Prokleti šejtani, inšaallah, ne mogu nauditi mu’minima

Prokleti šejtani, inšaallah, ne mogu nauditi mu’minima

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Prokeleti šejtani inša-Allah ne mogu nauditi mu’minima. Uistinu je neprijateljstvo prokletog Iblisa i njegove družine prema čovjeku, sve do Sudnjega ...

19-01-2018 Duhovnost

Poučna priča o snazi dove

Poučna priča o snazi dove

U priči koju prenosi šejh Ali et-Tantavi, on kaže: “Bio sam kadija u Siriji i dogodilo se da je grupa nas odlučila da provede noć kod jednog našeg prijatelja kada sam osjetio da teško dišem i da se gušim. Tražio sam od mojih sapu...

13-01-2018 Duhovnost

Šejtan je uistinu vaš neprijatelj

Šejtan je uistinu vaš neprijatelj

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Šejtan je uistinu vaš neprijatelj. Želja mi je da kroz zadatu temu podsjetim i sebe i vas na opasnost šejtanskih spletki, koji u svakom vremenu, pa i...

11-01-2018 Duhovnost

Šta je za nas Bošnjake deveti januar

Šta je za nas Bošnjake deveti januar

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Šta je za nas Bošnjake deveti januar. Za pomenutu temu sam se opredijelio iz razloga što se za četiri dana navršava punih 26 godina od proglašen...

05-01-2018 Duhovnost

Istinita priča- Ko god se obrati Allahu, On će mu pomoći

Istinita priča- Ko god se obrati Allahu, On će mu pomoći

Autor: Šejh Junus Katrada Pogledajte moć dove i nikada nemojte gubiti nadu u Allaha. Budite iskreni, znajte da Allah sluša i budite sigurni da će On, s.v.t., odgovoriti, ali ne prema vašem rasporedu. On će odlučiti kada je pravo ...

31-12-2017 Duhovnost

Mu’mini (vjernici) ne obilježavaju novu godinu

Mu’mini (vjernici) ne obilježavaju novu godinu

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Današnja hutba je na temu Mu’mini (vjernici) ne obilježavaju Novu godinu. Povodom dolaska Nove gregorijanske godine i njenog proslavljanja, što je kršćanski običaj, želim ...

29-12-2017 Duhovnost

Nagrađena priča učenika vjeronauke iz Konjica na temu 'Djed mraz'

Nagrađena priča učenika vjeronauke iz Konjica na temu 'Djed mraz'

Nagrađena priča učenika vjeronauke iz Konjica na temu ''Djed mraz''. Vrijedi pročitati!   Ja živim u porodici koju čine babo, majka, brat i sestra.Babo je najstariji i svaki dan ide na posao. Majka ne ide na posao, ona radi...

24-12-2017 Duhovnost

Ummet, Palestina, Kuds i Mesdžidu-l-aksa na udaru neprijatelja

Ummet, Palestina, Kuds i Mesdžidu-l-aksa na udaru neprijatelja

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ummet, Palestina, Kuds i Mesdžidu-l-Aksa na udaru neprijatelja. Neposredan povod za ovu temu je višegodišnje uništavanje muslimanskih zemalja, kontin...

22-12-2017 Duhovnost

Ti si uistinu najljepšeg ahlaka

Ti si uistinu najljepšeg ahlaka

Hatib: Nezim Halilović Muderris Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ti si uistinu najljepšeg ahlaka. Ista je pisana prema djelu Zapečaćeni džennetski napitak, autora Safijjur-Rahmana El-Mubarakfurija. Poslanika, salla...

15-12-2017 Duhovnost

S5 Box