Vijesti iz BiH
BiH

BiH (457)

Ocijeni...
(0 glasova)

islamskazajednicaIslamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje teške uvrede koje je sinoć gostujući u programu FACE TV (6.12.2019.) izrekao potpredsjednik SDP-a BiH i bivši šef kabineta Milorada Dodika Vojin Mijatović.
Saopćeno je ovo danas iz Ureda za odnose s javnošću Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

– On je bez ikakve argumentacije sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, pa tako i Islamsku zajednicu nazvao «ograncima fašističkih organizacija». Tom prilikom on je bez ikakvih dokaza ustvrdio kako «pored tri ove fašističke političke organizacije, imamo još tri zla u Bosni i Hercegovini, to su Pravoslavna crkva, Katolička crkva i Islamska zajednica». Da bi kasnije dodao «…to je rezultat ove tri fašističke političke organizacije i tri ogranka kroz nazovimo vere.»

Iako angažman vjerskih zajednica u društvu podliježe kritici neprihvatljivo je da se one ovako brutalno vrijeđaju i etiketiraju. Ovakav neodgovoran i klevetnički govor izlazi iz okvira osnovne pristojnosti i ona politička opcija u čije ime su uvrede izrečene se o tome treba očitovati kako bi se otklonila svaka nedoumica o tome da li su ovo zvanični stavovi stranke, navode iz Islamske zajednice BiH.

Islamska zajednica još jednom apeluje ne sve političke aktere da ne posežu za opasnim populizmom, govorom mržnje i neutemeljenim klevetama u javnom prostoru jer to ne doprinosi ozdravljenju društva.

(Vijesti.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

diplomaDo ovog trenutka broj lažnih diploma pronađenih tijekom revizije koju je pokrenulo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, kod uposlenika u federalnim institucijama, popeo se na 81, rekla je za Faktor Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i znanosti. Kaže da ministarstvu od institucija, ustanova koje su provjeravale diplome/svjedočanstva svojih uposlenika, nisu dostavljeni podaci o školama, fakultetima, centrima za prekvalifikaciju, koji su izdavali nevjerodostojne diplome.

Lažne diplome kod uposlenih u elektroprivredima, ali i zatvorima

-Ministarstvo je upoznalo Vladu FBiH na njenoj nedavnoj sjednici, sa informacijom o reviziji diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim poduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, te gospodarskim društvima u većinskom vlasništvu Federacije BiH. U dotadašnjem procesu provjere, utvrđeno je postojanje 77 nevjerodostojnih diplome, a sada već imamo nove izvještaje, te se broj lažnih diploma popeo na 81 – navodi Dilberović.

Jedna lažna diploma pronađena je u Financijsko-informatičkoj agenciji, tri u BH Telecomu d.d. Sarajevo, četiri u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, pet u Federalnom zavodu MIO, 20 u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, tri u JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, 10 u Lutriji BiH. Zatim, 16 u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, dvije u Poreznoj upravi Federacije BiH. Po jedna lažna diploma pronađena je u KPZ-ima poluotvorenog tipa u Sarajevu i Orašju, jedna u KPZ-u zatvorenog tipa u Zenici, osam u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin, te po tri u Elektroprivredi BiH i Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Bakovići.

Ministricu Dilberović smo upitali koje se škole, fakulteti, odnosno, centri za prekvalifikaciju vežu za lažne diplome. Odgovor na to pitanje u Vladi i Ministarstvu nemaju.

-Institucije i subjekti dostavili su, uglavnom, ovom Ministarstvu samo broj utvrđenih lažnih diploma, ali ne i druge relevantne podatke, pa tako ne raspolažemo ni s podacima za koje se obrazovne institucije vežu ove krivotvorene i nevažeće diplome. Ponavljam, niti u jednom dijelu informacije se ne navode ovi podaci, niti s njima raspolaže ovo Ministarstvo. Podsjećam i da je Federalna vlada zaključila da se pokrenu zakonske mjere na procesuiranju onih koji su koristili nevjerodostojne diplome, te da se u proces provjere uključe i nadležne inspekcije – odgovorila nam je.

Upitali smo i da li postoje sankcije za ustanova koje, iako su bile dužne, nisu dostavile odgovore Vladi FBiH u vezi s revizijom diploma.

-Proces provjere vjerodostojnosti diploma/svjedočanstava još nije završen, prije svega zbog plaćanja naknada za sami proces, a za što nisu bila planirana sredstva u budžetu. Problemi su nastali zbog zahtjeva za plaćanjem naknade za provjeru vjerodostojnosti od Sveučilišta u Mostaru, Arhiva Tuzlanske županije, Univerziteta u Banjoj Luci, sveučilišta u Republici Hrvatskoj, te univerziteta u Republici Srbiji. Za određen broj diploma/svjedočanstava, utvrđeno je kako provjera vjerodostojnosti ne može biti izvršena zbog uništene dokumentacije za vrijeme ratnih događanja 1992-1995. godine – rekla je Dilberović.

Dodaje da trenutno nedostaje 16 izvještaja.

(6yka.com)

Ocijeni...
(0 glasova)

bih1U dokumentu naziva "Izvještaj eksperta o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini" koji je napisan na 25 stranica, eksperati ukazuju na niz duboko zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće kao jedinstveno tijelo za cjelokupno sudstvo i glavna institucija za vladavinu prava u zemlji od iznimne je važnosti za institucije i vrijednosti koje predstavlja. Tokom godina, sam VSTV je postao problem, navodi se u izvještaju Reinharda Priebea koji je damas predstavio Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine glavne nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prave u Bosni i Hercegovini.

"Ozbiljni problemi u sudskim odlukama postali su očigledni zbog nedostatka liderskih kapaciteta, te navoda o politizaciji i sukobu interesa, neefikasnosti organizacije VSTV-a, nedovoljnog dosega i transparentnosti i, zbog neuspjeha u provedbi reformi. Povjerenje javnog mijenja je posebno u ovu instituciju posebno je poljuljano navodima o korupciji predsjednika VSTV-a te navodnim manipulacijama u imenovanjuma I disciplinskim postupcima", stoji u izvještaju eksperata koji je rezultat “Inicijative EU za pojačano praćenje vladavine prava u BiH”, koja se u toku 2019. godine bavila temeljnim uzrocima nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini, a u okviru Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

S obzirom na ozbiljnost ovih navoda,navodi se, reakcija predsjednika VSTV-a kao i jednoglasna podrška koju su mu pružili ostali članovi VSTV-a su ocjenjeni kao neprikladni za instituciju od ove važnosti.

U nastavku donosimo Zaključke iz izvještaja.

VI – ZAKLJUČCI
101. Ovaj izvještaj je ograničen na samo određene oblasti vladavine prava, uglavnom pravosuđe i pravosudne institucije. Ne odnosi se na ostale oblasti, koje su očigledno bitne za funkcionisanje vladavine prava. Sistemski problemi vladavine prava nisu samo prisutni unutar pravosuđa, oni utiču i na te druge oblasti. Da bi društvo bilo uspješno u suzbijanju korupcije, potrebno je imati kulturu integriteta. Kao važna komponenta sistema vladavine prava, postojeća tijela za nadzor i prevenciju moraju vršiti svoje dužnosti odlučno i odgovorno. Pored toga, civilno društvo i mediji igraju važnu ulogu u učvršćivanju vladavine prava, kako je to dojmljivo pokazano na javnoj debati "Pravo na pravdu".
102. U svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU, Evropska komisija navela je ključne prioritete na kojima zemlja treba da radi bez daljeg odgađanja. Grupa eksperata se nada da će analiza iz ovog izvještaja doprinijeti jačanju svijesti šire javnosti u zemlji o tim ključnim prioritetima, te da će i omogućiti institucijama, u skladu sa njihovim pojedinačnim nadležnostima, da se fokusiraju na provedbu neophodnih reformi.
103, Ovaj Izvještaj predstavlja sastavni dio "Inicijative EU za unapređenje praćenja vladavine prava u BiH" koja će, kroz svoje različite komponente, nastaviti da pruža podršku zemlji u njenim nastojanjima da otkloni nedostatke u području vladavine prava. Ipak, ova Inicijativa ne može zamijeniti volju i angažman domaćih aktera svih nivoa institucija širom zemlje.
104, Napredak je prijeko potreban u interesu BiH i njenih građana. Vraćanje unazad i konstatovanje da "to nije dalo rezultate ranije" neće doprinijeti tom napretku. Ništa od predloženog u ovom Izvještaju, grupa eksperata ne smatra nerealnim ili neprovodivim.
105. Otklanjanje nedostataka u području vladavine prava u BiH i dalje je ogroman izazov. Kako je grupa eksperata posebno navela:
• Potrebno je ponovo izgraditi povjerenje
Da bi se prevazišle postojeće nefunkcionalnosti, potrebne su sistemske reforme u važnim oblastima vladavine prava, kao što je pravosuđe.
• Ljudska prava i temeljne slobode moraju biti zagarantovane
Potrebno je valjano izvršenje i dovoljni pravni lijekovi koji će osigurati djelotvornu pravnu zaštitu od kršenja takvih prava. Konkretno, nepoštivanje sudskih odluka Evropskog suda za ljudska prava je neprihvatljivo.
• Pravosuđe mora bolje služiti građanima
Potrebna su značajna unapređenja u sistemima građanskog i krivičnog pravosuđa. Oni moraju dati rezultate. Građanski postupci su previše mukotrpni, složeni i formalistički te predugo traju. Sistem krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini ne bori se protiv teškog kriminala i korupcije.
• VSTV-u je potrebna temeljita reforma i radikalna promjena ponašanja
VSTV se široko poima kao moć koja nikome ne polaže račune, u rukama osoba koje služe interesima mreža političkih pokrovitelja i uticaja. Kao centralna institucija koja treba da osigura nezavisnost i funkcionisanje pravosuđa u BiH, pravni okvir i rad VSTV-a se moraju značajno unaprijediti, kako bi bolje služio interesima pravosuđa i građana.
• Mora se osigurati integritet nosilaca pravosudnih funkcija
Postojeći sistem u kojem se samo vrši prikupljanje imovinskih kartona na papiru bez provođenja bilo kakvih provjera je besmislen i mora se unaprijediti. Taj sistem mora podlijegati vanjskom praćenju. Ako novi sistem i njegova primjena ne ostvare svoj cilj, biće se teško oduprijeti pritisku da se provede postupak provjere (vetting).

• Potrebno je prevazići neodržive ustavne slabosti
Potrebne su temeljite reforme važećeg Ustava BiH kao i entitetskih Ustava, konkretno da se prevaziđe "institucionalni višak". Oni nisu adekvatni za dalje kretanje zemlje ka evropskim integracijama i dalji napredak u konsolidaciji stabilne demokratije zasnovane na vladavini prava, najvišim standardima ljudskih prava i za jačanje solidnog ekonomskog razvoja. Paralelno sa radom na ustavnim reformama, potrebno je poduzeti sve moguće napore da se rješe nedostaci u postojećem ustavnom okviru. Ono što treba da prevlada jeste zajednički interes, ne etnički pristup.
• Političari moraju djelovati konstruktivno i bez opstrukcija
106. Grupa eksperata je odlučila da uputi kritiku, čak oštru, u vezi sa postojećom situacijom jer smatra neophodnim da se stvari kažu jasno i na način koji neće ostavljati prostora za sumnju u poruku koju žele da pošalju. Sa pozitivne strane, grupa eksperata iskreno pozdravlja činjenicu da unutar pravosudnog sistema, kao i među širom javnosti, takođe postoji snažna želja da se prevaziđu poteškoće i da se situacija preokrene nabolje. U tom kontekstu, otvorene i pozitivne izjave na javnoj debati "Pravo na pravdu" u korist jačanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini i spremnost da se radi u tom pravcu izazivaju optimizam u pogledu budućnosti ove zemlje.

(6yka.com)

Ocijeni...
(0 glasova)

parlamentbihZastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdili su imenovanje funkcionera SNSD-a Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.
Nakon višesatne rasprave u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine državni zakonodavci potvrdili su odluku Predsjedništva BiH, kojom je Zoran Tegeltija, nekadašnji ministar finansija bh. entiteta RS, imenovan za novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Za imenovanje Tegeltije je glasalo 28, protiv je bilo osam, a suzdržana su bila dva zastupnika. Za imenovanje novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH postojala je opća i entitetska većina.
Tegeltija je ponovio parlamentarcima prije glasanja kako će raditi sve što je potrebno da bi život u BiH učinio uspješnijim, pravednijim i bogatijim.

On je rekao da će od stručne službe Parlamentarne skupštine BiH tražiti stenogram današnje sjednice i da će se potruditi da odgovori na sva pitanja državnih parlamentaraca prilikom predstavljanja Programa rada.

Kazao je kako se s nekim izlaganjima parlamentarac slaže, a kako se drugim ipak ne slaže.

“Ovu govornicu nikada neću koristiti za međusobne uvrede ili omalovažavanje bilo kojeg građanina BiH ili bilo koga od Vas. Nisam izjavu popunjavao što želim već na zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića. Izjava je poslije iz njegov kabineta išla u institucije BiH. Nikoga nisam želio obmanuti“, rekao je Tegeltija.

Parlamentarcima je ponovio da zastupnici zajedno s Vijeće ministara BiH snose odgovornost za stanje u BiH te da je on spreman učiniti sve što je potrebno da bi živjeli u uspješnijem, pravednijem i bogatijem duštvo, odnosno u BiH.

Zastupnici iz opozicionih stranaka nisu podržali imenovanje Tegeltije, a kao jedan od razloga naveli su i to da je u izjavi koju je bio dužan popuniti naveo lažne podatke koji se odnose na raniju presudu koja mu je izrečena. Parlamentarci su tokom zasjedanja tražili od predsjednika bh. vlade i da jasno iznese svoj stav u vezi s NATO putem BiH navodeći kako on, da nije usvojen Program reformi, nikada ne bi bio imenovan za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Imenovanje Tegeltije podržali su zastupnici SDA, HDZ-a BiH i SNSD-a zajedno s manjim političkim strankama koje su okupljene oko subjekata kojim upravljaju Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik.
Novi predsjedavajući Vijeća ministara BiH će u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara BiH operativno početi izvršavati svoje obaveze tek nakon što zakonodavna vlast potvrdi imenovanje ministara i zamjenika državnih ministara.

Tegeltija će u narednim danima obaviti konsultacije s liderima političkih stranaka koji će u ovom mandatu činiti vladajuću koaliciju. Riječ je o SDA, HDZ-u BiH, SNSD-u, DF-u, SBB-u, SP-u, Ujedinjenoj Srpskoj i DNS-u.

(Klix.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

protestiOno što se najavljivalo i desilo se. Nakon pet protesta upozorenja građani sjevernih mostarskih predgrađa blokirali su ulaz u deponiju Uborak.

Stotinjak Mostaraca, okupljenih u inicijativu “Jer me se tiče”, kao i prije pola godinu, blokirali su glavnu kapiju deponije Uborak i tako onemogućili kamione mostarskih komunalnih preduzeća, ali i onih iz okolnih opština, da na nju odlažu otpad.

Deponiji Uborak juče je istekla okolišna dozvola, a Federalno ministarstvo odbilo je izdati novu. Kako federalni inspektori, nisu kako je procedura nalagala, zatvorili deponiju, uradili su to na svoj način građani.

Slična blokada organiziovana je i u junu ove godine, trajala je 11 dana i uzrokovala je potpuno zatrpavanje smećem najvećeg grada na Neretvi. Uborak je deblokiran dogovorom građana i vlasti koji većinom nije poštovan, a prvenstveno se to odnosi na pronalazak nove lokacije za deponiju.

Gradske vlasti obratile su se MUP-u HNK ze od njega traže da osigura uslove da deponija nesmetano radi, prenosi Klix.

(klix.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

imigrantibihac1Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić uputio je gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina na području Unsko-sanskog kantona dopis u kojem ih moli da prihvate određeni broj migranata i olakšaju život Bišćanima.
Dopis je poslao sredinom prošlog mjeseca, ali niko od Fazlićevih kolega nije odgovorio.

U dopisu ih podsjeća kako se Bihać suočava s migrantskom krizom od marta 2018. godine, koja je pored sigurnosne, rezultirala i drugim pojavama u kojima je njihova lokalna zajednica pretrpjela štete.

" U protekle dvije godine u našem gradu na četiri lokacije (od kojih su tri u urbanom dijelu grada) boravilo je više od 50.000 migranata, a trenutno ih boravi između 4.000 i 6.000 na području grada. Nažalost, teret migrantske krize Grad Bihać nosi sam i bez konkretne pomoći nadležnih institucija, te svaki vid podrške i pomoći drugih lokalnih zajednica za naš grad i njegove građane je od velikog značaja. S obzirom na to da rješavanje migrantske krize ide sporo i bez konkretnih odluka i poteza, molimo vas da u cilju pomoći i podrške gradu Bihaću razmotrite odluku o privremenom prihvatu i smještaju ograničenog broja migranata na određeno vrijeme na teritoriji vaše općine/grada", naveo je Fazlić u dopisu.

Jedan od dopisa Jedan od dopisa

Istakao je kako bi usvajanjem takve odluke pokazali solidarnost prema Bihaću i njegovim građanima te poslali poruku ostalim lokalnim zajednicama i nadležnim institucijama u BiH da Bihać nije ostavljen sam u rješavanju migrantske krize.

S obzirom na to da niko od gradonačelnika i načelnika nije odgovorio na ovaj dopis, jasna je poruka da je Bihać u ovoj borbi sam. Prema najavama ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, migranti iz kampa Vučjak bi trebali biti prebačeni u kasarnu Blažuj kod Sarajeva za 15-ak dana ili do kraja ovog mjeseca, a u opticaju je i kasarna Ljubače kod Tuzle.

(klix.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

univerzitetNakon što su jutros objavljeni prvi rezultati na zvaničnoj OECD stranici, sada je i zvanično potvrđeno iz Parlamenta BiH. Na PISA testiranju, BiH je zauzela 62. mjesto od ukupno 79 zemalja koje su učestvovale u testiranju.

Direktorica agencije APOSO Maja Stojkić naglasila je kako su obuhvaćeni svi nastavni predmeti te razvrstani u 8 oblasti. Glavna analitičarka BiH u ovom istraživanju bila je Žaneta Džumhur, koja je 6 mjeseci provela u Parizu, baveći se analizama. Stojkić je naglasila da se nada kako je danas upaljeno svjetlo za djecu u BiH, jer citirajući Šekspira: "Nema većeg mraka od neznanja".

Tanja Bastianić, iz organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD čestitala je BiH na uspješnom sudjelovanju u ovom ciklusu, naglasivši da se ovime pokazalo kako smo spremni sprovesti tehnički zahjtevno istraživanje. A osim toga i volju za učešćem.

"Čestitke i političkom vrhu, koji je ovim pokazao da ste spremni internacionalno se eksponirati. Ovim testiranjem uzimali su se đaci iz različitih regija, privatnih i javnih škola. A ukupno je 600 000 učenika sudjelovalo u ovom ciklusu. Istraživanja su pokazala da su kreativnost, suradnja, kritičko razmišljanje, komunikacija, ono što treba djeci. Mi im dajemo čak i formule, ali nas zanima kako primjenjuju to. Dakle, kako primjeniti određeno znanje, suština je ovog testiranja. Zemlje koje su bile i ranije vodeće, ostale su to i sada. Uprkos lošem rezultatu, trebamo ovo shvatiti kao početnu poziciju. I nadamo se da ćete koristiti ovo kao stimulans da se poboljšate", naglasila je Bastianić.

Dodala je i da bi rezultati bili bolji, kada bi se povećala ulaganja u obrazovanje.

Podsjetimo, PISA, međunarodni program ispitivanja znanja i vještina učenika, pokrenuta je 2000. godine, od strana Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Riječ je o Međunarodnom programu ispitivanja znanja i vještina učenika, kako bi se vrednovala znanja učenika na temelju zadataka iz čitalačke, matematičke, naučne i finansijske pismenosti. Zadatke je riješavalo na hiljade petnaestogodišnjaka iz naše države i cijelog svijeta.

Testiranje traje tri i po sata, od čega je dva sata predviđeno za test, a sat i po za upitnik o školi, društvenom položaju i porodičnoj situaciji. U samim počecima testiranja, nordijske zemlje, na čelu sa Finskom imale su najbolje rezultate, međutim, kasnije je, većim brojem učesnika došlo do promjene u pogledu briljiranja azijskih zemalja poput Singapura. A tome svjedoče, prema svemu sudeći i ovogodišnji rezultati.

Iz testiranja u matematici učenici iz BiH su osvojili 406 bodova, iz čitanja 403, a iz prirodnih nauka 398 i ti rezultati su ispod prosjeka. BiH generalno ima lošiji prosjek u poređenju s referentnim zemljama, poput zemalja regije, uključujući i Austriju. Najbolje rezultate učenici iz naše zemlje su ostvarili u matematici, a najlošije iz prirodnih nauka.

Svaki drugi učenik u BiH je funkcionalno nepismen, ocjena je PISA testiranja.

(6yka.com)

Ocijeni...
(0 glasova)

idis9U BiH će do kraja sedmice, kako saznajemo iz izvora iz sigurnosnih agencija naše zemlje, biti deportovana djeca i žene koji su boravili na teritoriji pod kontrolom IDIL-a u Siriji i Iraku, ukupno 24 osobe i to 16 djece i osam žena.
Prvobitno je bila planirana akcija deportacije devet muškaraca s Interpolove potjernice prije skoro dva mjeseca, ali je akcija deportacije obustavljena s obzirom na to da je Turska započela vojnu akciju na sjeveru Sirije.

Članovi Predsjedništva BiH su još prošle sedmice jednoglasno donijeli odluku o prihvatanju 24 bh. državljana koji su proteklih godina boravili na području pod kontrolom IDIL-a.

Riječ je o djeci i ženama koji su državljani BiH, a koji su s odraslim muškim članovima porodice prethodnih godina otputovali u Siriju i pridružili se terorističkoj organizaciji IDIL.

Kako saznajemo, u ovoj grupi će biti deportovana samo djeca i žene zarobljeni nakon pada IDIL-a u Siriji. Za sada se ne zna šta će biti s muškarcima koji su se iz BiH pridružili IDIL-u. Njihova deportacija za sada nije planirana.

Ranije je iz nadležnih sigurnosnih institucija naše države poručeno da će BiH prihvatiti svoje državljane za koje se dokaže bh. državljanstvo, ali da ih čeka pravosudni proces i suđenje zbog pridruživanja terorističkoj organizaciji IDIL.

U Siriju je iz BiH u posljednjih sedam godina otputovalo najmanje 200 muškaraca koji su se pridružili IDIL-u i skoro isto toliko žena i djece.

(Klix.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

kruscicaEKOLOŠKE udruge iz jugoistočne Europe pozvale su danas vlade država regije na hitno uvođenje moratorija na gradnju novih hidroelektrana te na reviziju svih postojećih planova.

EKOLOŠKE udruge iz jugoistočne Europe pozvale su danas vlade država regije na hitno uvođenje moratorija na gradnju novih hidroelektrana te na reviziju svih postojećih planova za gradnju takvih energetskih objekata kako bi se spriječila daljnja devastacija okoliša koja može imati dramatične posljedice.

Ovaj apel upućen je na kraju trodnevne konferencije održane u Sarajevu pod pokroviteljstvom vlade Češke i uz sudjelovanje ekoloških aktivista nevladinih udruga Arnika iz Češke, Centra za životnu sredinu iz Bosne i Hercegovine te World Wide Fund for Nature Adria iz Zagreba.

Udruge usvojile Deklaraciju o ekološki prihvatljivom korištenju rijeka zapadnog Balkana

Usvajanjem Deklaracije o ekološki prihvatljivom korištenju rijeka zapadnog Balkana poduprli su napore da se ozbiljno razmotre izgledne štetne posljedice masovne gradnje hidroelektrana u regiji.

"Podržavamo inicijativu da se kontaktiraju nadležne institucije zemalja zapadnoga Balkana sa zahtjevom za moratorijem na izgradnju hidroelektrana te za revidiranjem svih usvojenih strategija odnosno planova i programa i drugih strateških dokumenata koji izravno i neizravno utječu na upravljanje našim rijekama. U okviru revizije i ponovljenih postupaka organizirati kvalitetnu stratešku procjenu utjecaja na životnu sredinu", navedeno je u Deklaraciji.

Na području zapadnog Balkana planira se gradnja oko 2700 mini hidroelektrana

Sudionici sarajevske konferencije smatraju kako o borbi za zaštitu rijeka na zapadnom Balkanu ovisi i sudbina s njima povezanih ekosustava, a sada su izravno ugroženi zbog planova za izgradnju velikog broja hidroelektrana.

Prema dostupnim informacijama, na području zapadnog Balkana planira se gradnja oko 2700 mini hidroelektrana, a samo u BiH na 244 rijeke njih oko 300. Unatoč pretpostavkama kako takve hidroelektrane proizvode čistu energiju, ekolozi upozoravaju da njihova izgradnja i rad uzrokuju trajnu štetu životnoj sredini i lokalnom stanovništvu.

"Ne moramo prekomjerno koristiti svoje prirodno nasljeđe radi zarade nekoliko ljudi ili privatnih tvrtki"

Od vlasti u svojim zemljama traže da se ukinu financijske potpore za izgradnju malih hidroelektrana jer one ne proizvode obnovljivu energiju.

"Ne moramo prekomjerno koristiti svoje prirodno nasljeđe radi zarade nekoliko ljudi ili privatnih tvrtki. Postoje i druge, povoljnije alternative. Sportske aktivnosti, turizam, vodoopskrba i tradicionalna uporaba rijeka su primjeri kako iskoristiti svoje ogromne vodne resurse na način koji bi stvorio više radnih mjesta i stvorio više prihoda za lokalne zajednice“, izjavila je Irma Popović Dujmović iz WWF Adria.

(HINA)

 

četvrtak, 28 Novembar 2019 00:00

Ljudi odlaze, jer ne vjeruju da će biti bolje

Ocijeni...
(0 glasova)

velikakladusaLjudi se prvenstveno iseljavaju zbog nepravde u ovome društvu i mi to konačno moramo priznati.

Narod nije gladan kruha, koliko je gladan pravde, poručuje Muhamed Mahmutović.

Iseljavanje stanovništva u Unsko-sanskom kantonu, državi i regiji gorući je problem koji zahtijeva hitne mjere. Konkretne podatke niko nema, ali činjenica da je Ministarstvo unutrašnjih poslova USK u nepune tri godine izdalo 39.000 uvjerenja građanima za regulisanje njihovog statusa van BiH, znak je za uzbunu.

Većinom odlaze kompletne porodice, a primjetan je i odlazak visokoobrazovanog, stručnog kadra, posebno medicinske struke.

U Unsko-sanskom kantonu od 2014. do 2018. godine povećano je iseljavanje stanovništva, natalitet je u padu, dok je broj umrlih u porastu. Demografska kretanja na području kantona sa analizom stanja nataliteta i mortaliteta, te iseljavanje stanovništva, posebno mladih ljudi, tema je o kojoj su na inicijativu zastupnika Nisveta Jusića (NB) nedavno raspravljali zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
U 2018. izdato 14.500 viza

„Tražio sam i nekoliko puta inicirao da otvoreno porazgovaramo, tražimo statističke podatke s kojima će se kao društvo morati suočiti i da sve one mjere koje vlasti Unsko-sanskog kantona mogu poduzeti da zaustavimo ovaj odlazak. Mi u ovom kantonu smo po broju migracija rekorderi i zbog svog geografskog položaja, ali i političkih prilika, odnosa, ambijenta i ostalog. Ako neko društvo kaže da je njegov najveći problem odlazak ljudi, onda mora o tom problemu imati sve relevatne podatke. Ono što nama treba jeste registar rezidenata i registar dijaspore. Osim ova dva registra trebaju nam i tri integrisane politike a to su po mom mišljenju: populaciona politika, politika prema migracijama i politika prema starijim osobama koje se moraju prožimati, jer nema jednog rješenja, iz razloga što se radi o domino efektu. Ljudi ne odlaze jer je loše, odlaze jer vjeruju da neće biti bolje“, kaže zastupnik Jusić, koji je bio inicijator ove vanredne sjednice.

Višesatna rasprava na ovu temu samo je potvrdila ono što građani odavno znaju - Unsko-sanski kanton je mjesto u kojem mladi ne žele da žive, a skoro ista situacija je u cijeloj državi. Jasno je to i iz informacija o demografskoj slici koje je sačinilo Ministarstvo zdravstva USK - smanjuje se broj stanovnika, stopa nataliteta pada, dok mortalitet raste, učenika u osnovnim i srednjim školama je sve manje, dok fakulteti ne mogu popuniti upisne kvote.

„Samo u 2018. godini izdato je 14.500 viza za odlazak u inostrastvo ljudima iz ovog kantona, a broj osiguranika pada što je također pokazatelj obima migracija. Tako smo 2016. godine imali 205.500, 2017. godine 200.500, 2018. godine 193.000, a 2019. godine 186.000 osiguranika. Ukupno gledajući, u zadnje četiri godine manje je 19.500 osiguranika na našem kantonu.

Što se tiče obrazovanja, u 2017./18. školskoj godini imamo četiri škole manje, a što se tiče broja učenika, bilo ih je 22.754, a u sljedećoj godini 21.862. Dakle, 862 učenika je manje u osnovnim školama u 2017./18. školskoj godini. Što se tiče srednjih škola, u 2017./18. imamo 150 učenika manje u odnosu na protekle godine. Ako taj broj pomnožimo sa brojem tri ili četiri u zavisnosti sa brojem članova u porodici, vidjet ćete koji je to obim i iseljavanja iz našeg kantona“, pojašnjava Nermina Ćemalović (SDP), ministrica zdravstva USK-a.
Nepovjerenje u sve nivoe vlasti

Iako po običaju oprečni u stavovima, zastupnici su ovaj put bili složni da je demografska situacija krajnje ozbiljna, te da je s tim u vezi neophodno poduzeti hitne mjere. Diskusija u Skupštini USK pokazala je da su svi u Krajini svjesni da ljudi sve manje odlaze zbog posla, a više zbog opće nesigurnosti i nepovjerenja u vlasti.

„Ljudi se prvenstveno iseljavaju zbog nepravde u ovome društvu i mi to konačno moramo priznati! Svi, od običnog čovjeka, do najviših rukovodilaca u BiH. Narod nije gladan kruha, koliko je gladan pravde! Korupcija je prisutna u tužilaštvu, sudstvu, u policiji, u školstvu, ne sprovode se zakoni i prisutna je diskriminacija na svakom koraku. Veliki su porezi i dadžbine što je također jedan od faktora zbog kojih ljudi odlaze. Nepotizam koji je prisutan svugdje i dalje se širi, a ljudi imaju osjećaj da se u ovoj zemlji ništa ne mijenja, i da se neće ni promijeniti nabolje. To je dodatni vjetar u leđa i motiv kojih ih tjera da idu. Prisutno je opće nepovjerenje u sve nivoe vlasti. Iz kontataka sa ljudima čuo sam priču s kojom se i ja slažem - a to je da se naše društvo u potpunosti moralno slomilo“, kaže Muhamed Mahmutović, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća za USK.

Jasmina Zahirović (19) Veliku Kladušu je napustila zajedno sa roditeljima i mlađom sestrom u aprilu 2018. godine. Kao glavni razlog takve odluke navodi školovanje i dodaje kako to nije bila neka impulsivna odluka donesena u par dana, već se unazad par godina o tome unutar porodice razgovaralo i razmišljalo.

"Tokom 2018. godine, kada sam bila treći razred gimnazije, razmišljala sam o fakultetu i novim izazovima, te sam se pitala kako će to sve funkcionisati i šta poslije fakulteta? Hoću li biti u mogućnosti da nakon studija radim posao koji volim i želim, da li ću uopće biti u mogućnosti da nađem ikakav posao? Iako je moja mama bila vlasnica frizerskog salona, a tata radio u Vatrogasnoj službi, te smo bili finansijski stabilni, ipak su moji roditelji odlučili da je već „zadnji voz“ i da je vrijeme da se okrene novi list u životu. Tako smo se iz Velike Kladuše preselili u Ingolstadt u Njemačkoj“, priča Jasmina.

Napustili poslove i otišli u Njemačku

Odluka nije bila laka, jer su Jasminini roditelji napustili poslove koji su bili pristojni, no, plaće ipak nedovoljne da bi svojoj djeci omogućili sve ono što je potrebno za daljnje obrazovanje. Stoga je odluka njenih roditelja, dodaje, bila ispravna.

„Svi smo se odlično integrirali u novoj okolini. Tata i mama su oboje zaposleni i više su nego zadovoljni svojim primanjima i radnim mjestima. Ja sam nastavila srednjoškolsko obrazovanje, uprkos stranom jeziku, i sitnim poteškoćama na početku, te sam jedna od najboljih učenika u svojoj generaciji. Trenutno se pripremam za zadnji ispit ove godine nakon kojeg ću upisati Tehnički fakultet - smjer 'User Experience Design'. Pored škole, našla sam i posao za školarce i studente. Radim petkom poslije škole i vikendima u outletu i zarađujem oko 450 eura mjesečno. Ovo je ujedno i moj prvi posao koji, ne samo da mi je pomogao da usavršim jezik, nego da i upoznam nove ljude, steknem nova iskustva i vještine, te pritom zaradim nešto sama za sebe i na neki način se osamostalim. To je, naravno, odlična prilika za sve mlade ljude i ogromna je šteta što u našoj državi ne postoji nešto slično i što svi mladi nemaju priliku da se na taj način angažiraju“, navodi Jasmina neke od prednosti života van BiH.

Hana Šabić (18) Krajijnu je napustala poslije završenog prvog razreda velikokladuške gimnazije 2016. godine. Prvo je otišla da se raspita u vezi daljnjeg školovanja, a Mannheim u Njemačkoj bio je grad koji je izabrala. S obzirom na to da joj je porodica jako važna, u Njemačkoj živi sa roditeljima, ali u BiH ima veliku i mnogobrojnu familiju s kojom je svakodnevno u kontaktu, te i često putuje u rodnu Veliku Kladušu.

'Jednak zakon za sve'

„Život ovdje i život u BiH se po mnogo čemu razlikuje. Ovdje se puno više može naučiti u smislu prakse i postoji mnogo više mogućnosti i raznolikih sadržaja. Ono što BiH definitivno nedostaje jeste jednak zakon za sve. Ovdje se družim sa mnogo ljudi iz bivše Jugoslavije i znam da im je svima uglavnom razlog za odlazak daljnje školovanje i uređen život u smislu da se ovdje osjećaju mnogo sigurnije, da se mogu sami školovati i imati pored svega toga jedan ispunjen i bogat život. Uz male prosječne plaće, mnogi ljudi u BiH nisu u mogućnosti da svojoj djeci priušte dostojan studentski život ili pak samo studiranje i školovanje“, ističe Hana ključne razlike u životu u BiH i EU-u.

Tokom diskusije, na pomenutoj sjednici Skupštine USK, iznesena su i mišljenja da je ova sjednica bila isključivo kozmetičke prirode, odnosno da će se malo toga od 27 mjera koliko je predložilo Ministarstvo zdravstva USK u konačnici i realizirati.

Da će te mjere zaustaviti ili ublažiti masovni trend migracija lokalnog stanovništva, malo ko u Krajini vjeruje.

Fahrudin Vojić (Al Jazeera)

Stranica 1 od 33

S5 Box