Print this page
petak, 20 Oktobar 2017 00:00

Ova je još i dobra: Sljedeća godina biće kritična za budžet RS. Evo zašto!

Ocijeni...
(0 glasova)

rs2Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvu polovinu 2017. godine, koji nije predstavila Glavna služba za reviziju na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske, ukazuje na vrtoglavi rast zaduživanja i javne potrošnje, ali sa druge strane, i sporiji rast naplate prihoda koji nije u stanju pratiti ovaj trend zaduživanja.
Na ime otplate javnog duga sa kamatom u 2017. godini samo iz budžeta Republike Srpske biće izdvojeno gotovo 840 miliona KM ili za 130 miliona više nego što je plaćeno u 2016. godini, navedeno je u zvaničnom izvještaju Vlade Republike Srpske.

Takođe, u izvještaju je ukazano da povećanje prihoda za penzijsko-invalidsko osiguranje u prvih pola godine za oko 35 miliona i procijenjeno povećanje od oko 70 miliona za čitavu tekuću godinu ne može biti dovoljno da pokrije povećanje otplate duga koji će ove godine biti veći za 130 miliona KM u odnosu na 2016. godinu.

Prilivi od zaduženja u prvih šest mjeseci iznose 207 miliona KM, od toga oko 138 miliona je ostvareno po osnovu realizacije emisija dugoročnih obaveznica Republike Srpske, gotovo 20 miliona po osnovu trezorskih zapisa te 50 miliona KM po osnovu dugoročnih kreditnih zaduženja kod domaćih banaka.

Posebno alarmantan podatak je udio redovnih prihoda koja se odvajaju za otplatu duga u odnosu na ukupno ostvarene prihode. Dok je na otplatu duga u 2007. godini odlazilo svega 11,6% redovnih prihoda, u prvoj polovini 2017. taj udio je rapidno narastao na oko 46% sa trendom rasta do kraja godine na 49%.

Međutim, u 2018. godini za otplatu duga biće neophodno 59,3% redovnih prihoda, odnosno rekordnih 1,02 milijarde KM.

Makroekonomski pokazatelji rasta BDP-a i javnog duga takođe nisu ohrabrujući. U periodu od 2007. – 2016. godine BDP u Republici Srpskoj je rastao za 29,6%, odnosno za 2,17 milijardi KM, dok je javni dug rastao za 79,3% ili 2,39 milijardi KM. To nam govori da je BDP prosječno imao rast po stopi od 3,3% godišnje, a da je javni dug rastao po prosječnoj stopi od 8,8% godišnje.

U istom periodu rast BDP-a u FBiH odvijao se po stopi od 41,4%, a javni dug je povećan za samo 18,8% ili 1,04 milijarde KM. Takođe, učešće javnog duga u BDP-u Republike Srpske je sa 41,5% povećano na 57,1%, dok je u FBiH učešće javnog duga u BDP-u sa 39,2% smanjeno na 32,9%, podaci su iz objavljenih zvaničnih dokumenata Vijeća ministara i Vlade Republike Srpske.

(BN)

Procitano 482 puta