Vijesti iz BiH
petak, 15 Mart 2019 00:00

Skoro 10.000 budžetskih korisnika u TK dobija veću plaću, topli obrok i regres

Ocijeni...
(0 glasova)

novac2Blizu 10.000 budžetskih korisnika u Tuzlanskom kantonu već idućeg mjeseca bi trebali dobiti povećanje plaća, toplih obroka i naknada za godišnje odmore.
S ovim će kantonalna kasa biti opterećena za dodatnih 16,5 miliona konvertibilnih maraka, što je već ugrađeno u budžet za tekuću godinu, koji se treba naći pred poslanicima u Skupštini TK.

Izjašnjavanje o budžetu Tuzlanskog kantona pred poslanicima u Kantonalnoj skupštini trebalo bi se naći do kraja marta te bi budžetski korisnici više novca na svojim računima mogli imati idućeg mjeseca.

Ukoliko do toga ne dođe, povećanje naknada će im biti retroaktivno isplaćeno, jer odluka o većim ličnim dohotcima nije upitna.

Naime, Kantonalna vlada i predstavnici sindikata u oblasti obrazovanja, policije te pravosuđa i uprave postigli su dogovor o povećanju plaća, toplih obroka i regresa.

Kako je dogovoreno na sastanku, minimalna plaća sada će iznositi 460 KM umjesto 432 KM, topli obrok je povećan sa osam na devet KM po danu, a naknada za korištenje odmora bit će 50 posto prosječne plaće u Federaciji BiH.

"Na sastanku je usaglašeno i da osnovica za obračun plaće ostane na prošlogodišnjem nivou u iznosu od 404 KM. Ovo su obaveze koje proizilaze iz kolektivnih ugovora koji su ranije zaključeni i obaveza su Vlade TK prije usvajanja budžeta za narednu godinu. Kao znak dobre saradnje sa sindikatima uspjeli smo dogovoriti poboljšanja", kaže ministrica pravosuđa i uprave TK Ivana Kulić.

Neravnopravan položaj

 

Neravnopravan položaj budžetskih korisnika bit će primijetan i u ovoj godini. Naime, razlike u isplati plaće prisutne su u osnovnom obrazovanju, jer postoje različiti platni razredi. Razlika bi se mogla ogledati u iznosu od okvirno 150 KM u zavisnosti od stepena obrazovanja koje ima prosvjetni radnik.

Matematički gledano, povećanje plaće za budžetske korisnike u TK iznosit će 6,5 posto, ali u ovoj grupi se neće naći policajci za koje je osigurano 5 posto, zbog načina isplate ličnog dohotka koji nije usaglašen sa federalnim propisom.

Policijskim službenicima u činu policajca koeficijent za isplatu plaća u TK je uvećan sa 1,33 na 1,40, dok koeficijent za čin starijeg policajca iznosi 1,49 umjesto ranijeg 1,42.

Ovakva situacija je zbog činjenice da je Tuzlanski kanton jedan od onih u kojima se u potpunosti ne implementira Zakon o plaćama policijskih službenika FBiH, koji policajcima u kantonima garantira od 80 do 90 posto primanja koja su propisana spomenutim zakonom.

"Povećanje plaće od 6,5 posto dobit će državni službenici i namještenici koji su zaposleni u MUP-u TK, ali ne i policajci za čije je povećanje plaća namijenjeno okvirno milion KM. Shodno pravilniku, ovaj iznos će biti raspoređen na njih, odnosno izvršit će se korekcija njihovih plaća u zavisnosti od čina koji nose", pojasnio nam je predsjednik Sindikata policije MUP-a TK Dževad Velagić.

Jednaki u toplom obroku

U odnosu na visinu povećanja plaće, policajci će sa ostalim budžetskim korisnicima biti ravnopravni u dijelu koji se odnosi na topli obrok u iznosu od devet maraka.

Iz Sindikata policije MUP-a TK ponovo su apelovali da je na kantonalnom nivou potrebno početi s implementacijom Zakona o plaćama policijskih službenika koji već postoji, a usklađen je sa federalnim propisom.

"Zakon o plaćama policijskih službenika FBiH decidno kaže da plaća policajca u kantonima treba iznositi od 80 do 90 posto u odnosu na federalni nivo. Mi smo nakon posljednjeg povećanja plaća bili približno tome, ali smo se nakon povećanja iznosa na federalnom nivou vratili na postotak koji se kreće do 70 posto", naveo je Velagić.

Za dodatno povećanje plaća, regresa i toplog obroka u javnom sektoru Tuzlanskog kantona u konačnici će se izdvajati 16,5 miliona KM, od čega je samo 2,2 miliona maraka namijenjeno za topli obrok.

(klix.ba)

Procitano 789 puta

S5 Box