Vijesti iz BiH
utorak, 11 Juni 2019 00:00

Legalna pljačka: Gdje su skladišta zaliha naftnih derivata u FBiH

Ocijeni...
(0 glasova)

nafta1Zakonom o naftnim derivatima FBiH definisano je uspostavljanje rezervi naftnih derivata tako što se uvelo plaćanje takse u iznosu od 0,01 KM po litru naftnih derivata. Pet godina je prošlo otkako je počela primjena ovog zakona, a zalihe kojima raspolaže Operater - Terminali Federacije (OTF) još uvijek ne postoje.

U Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu se navodi da je zaključno s 31. decembrom 2018. godine po tom osnovu prikupljeno 38.329.540 KM. Do sada je taj iznos viši od 40 miliona KM.

"Taksu za uspostavu rezervi naftnih derivata Operator - Terminali Federacije (OTF) nije realizirao za nabavku rezervi naftnih derivata, kako je to predviđeno odredbama Zakona o naftnim derivatima u FBiH, već su sredstva deponirana na računima korisnika", stoji u revizorskom izvještaju.

Odlukom Vlade FBiH o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih temeljem takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za namjenski utrošak sredstava je, pored Operatora, zaduženo i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

"Prema prezentiranim izvještajima od donošenja Zakona je zaključno s 31. decembrom 2018. godine prikupljeno 38.329.540 KM, a Operator je uložio 1.063.200 KM u osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta i 353 KM u kontrolu kvaliteta rezervi naftnih derivata, dok u nabavku naftnih derivata, ugovaranje osiguranja rezervi i nabavku i izgradnju novih skladišta nije bilo izdvajanja", navodi se u izvještaju.

Prema prezentiranim podacima, Operator je na datum bilansiranja na namjenskim računima raspolagao sa 13.182.685 KM za igradnju novih skladišta i osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postojećih skladišnih kapaciteta, a 5.496.627 namijenjenih za nabavku naftnih derivata, ugovaranje osiguranja rezervi naftnih derivata i kontrolu kvaliteta.

Navedeno je prvenstveno posljedica činjenice da Operator ne raspolaže sa smještajnim kapacitetima za skladištenje rezervi naftnih derivata.

"U cilju osiguranja skladišnih prostora za skladištenje rezervi naftnih derivata Vlada FBiH je 19. oktobra 2018. godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni odluke o davanju saglasnosti upravi preduzeću Operator - Terminali Federacije za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalim tekućih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice u korist FBiH, a zatim na OTF, a 25. oktobra 2018. godine Vlada FBiH je dala punomoć upravi OTF-a da u ime i za račun FBiH poduzme sve pravne i druge radnje za pokretanje i uknjižbu imovine terminala tečnih tereta na FBiH, a zatim izvrši prijenos vlasništva sa FBiH na OTF", stoji u izvještaju.

Zaključeno je kako Operator ne raspolaže tehničkim preduvjetima za skladištenje rezervi naftnih derivata, te samim tim niti mogućnošću nabavke rezervi naftnih derivata.

"To je bila osnovna namjera prilikom usvajanja Zakona o naftnim derivatima u FBiH", jedan je od zaključaka Izvještaja o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu.

(klix.ba)

Procitano 321 puta

S5 Box