Vijesti iz BiH
ponedjeljak, 27 Juli 2020 00:00

Građani Foče odlučni u borbi za rijeku Bjelavu

Ocijeni...
(0 glasova)

bjelavaIstiču da je investitor izašao na teren u martu ove godine, za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane virusom COVID 19, i započeo radove na izgradnji mini hidrocentrala na lokalitetima Bjelava, Velika i Mala Bjelava.

Udruženje građana “Bjelava” Foča, osnovano sa ciljem očuvanja rijeke Bjelave i drugih rijeka Foče, te promovisanja zaštite flore i faune na području opštine Foča, zajedno sa neformalnom grupom “Sačuvajmo rijeke Foče” te građanima potpisnicima peticije protiv gradnje MHE na opštini Foča, obratilo se Ministarstvu energetike i rudarstva sa zahtjevom da se hitno preispita zakonitost i ukine Rješenje o odobrenom izvođenju geoloških istraživanja na tom području, izdato nakon više od mjesec dana od početka radova. Naime, ističu da je investitor izašao na teren u martu ove godine, za vrijeme trajanja vanredne situacije uzrokovane virusom COVID 19, i započeo radove na izgradnji mini hidrocentrala na lokalitetima Bjelava, Velika i Mala Bjelava.

Ukidanje rješenja o izvođenju geoloških istraživanja je neophodno zbog toga što je utvrđeno da se istraživanje ne vrši u skladu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja te zato što je naknadno utvrđeno da priložena dokumentacija na osnovu koje je izdato odobrenje za detaljna geološka istraživanje, sadrži netačne, odnosno neistinite podatke.

Građani okupljeni u Udruženje ističu da se istraživanje radova na terenu ne obavlja u skladu sa Projektom detaljnih geoloških istraživanja, jer je na terenu jasno vidljivo da je izvođač radova probijajući puteve ka Velikoj Bjelavi već izašao iz granica istražnog prostora.

"Izvođač radova je promijenio tok rijeke na mnogo mjesta, te je vidljivo novo suženo korito rijeke, a pored toga, po procjeni lokalnog stanovništva, uništeno je preko 3.000m3 šume, od čega veliki procenat otpada na najkvalitetnija stabla bukve, stara preko 100 godina. Iako je rješenje Ministarstva doneseno na osnovu izjave investitora da su imovinsko-pravni odnosi riješeni, izmještanjem toka rijeke investitor je ušao u dio parcela na kojima nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Na osnovu toga, jasno je da je rješenje izdato na osnovu dokumentacije koja sadrži netačne, odnosno neistinite podatke", ističu aktivisti.

Pored svega navedenog, Udruženje građana „Bjelava“ Foča smatra da prilikom dodjele koncesije nije ispoštovan stav 3 javnog poziva u kojem stoji da je ponuđač dužan da prilikom izrade studija uvaži mišljenje Opštine Foča, odnosno preduzeća “Izvor” a.d. Foča od 20.6.2016. godine i 17.3.2017. godine.

"Ovom preduzeću, koje je u navedenom mišljenju imalo primjedbe na gradnju planiranih MHE zbog ugroženosti gradskog vodovoda, nije dostavljena studija od strane investitora sa uvažavanjem svih uslova iz navedenog mišljenja. Ukoliko se ne bi ispoštovalo navedeno mišljenje, snabdijevanje vodom bi bilo ugroženo na teritoriji opštine Foča. Krajnje, vodenicu porodice Vujičić na rijeci Bjelavi, čije postojanje je direktno ugroženo nelegalnim radovima na tom području, je Ministarstvo prosvjete i kulture RS proglasilo za nepokretno dobro koje uživa prethodnu zaštitu koja se odnosi i na građevinu i prostor u neposrednom okruženju", kažu iu ovog Udruženja.

Dodaju da su sve njihove aktivnosti usmjerene ka tome da se radovi konačno zaustave i da se okonča svakodnevno uništavanje prirode na tom lokalitetu.

"Lokalnom stanovništvu je rijeka Bjelava uslov za život i radovima na terenu je ugrožen opstanak tih porodica. Mi se nadamo da će razum da nadvlada nad moći pojedinca“, istakla je Dragana Drakul, članica UG Bjelava.

Podsjetimo, Udruženje građana Bjelava Foča obratilo se i lokalnoj samoupravi sa zahtjevom da se održi tematska sjednica povodom uništavanja rijeke Bjelave, u pismu sugrađani zahtijevaju da se u roku od 20 dana zakaže tematska sjednica na temu '' Problematika izgradnje dvije mHE na slivu rijeke Bjelave'' kako bi i građani na toj sjednici dali svoje mišljenje po ovom pitanju.

Maja Isović Dobrijević (6yka.com)

Procitano 111 puta

S5 Box