Vijesti iz BiH
BiH

BiH (825)

Ocijeni...
(0 glasova)

rijekaBiH ne treba dodatnu struju, male hidroelektrane služe isključivo interesima investitora, kažu naši sagovornici.

Korita brojnih rijeka na kojima su izgrađene mHE ostaju tokom većeg dijela godine potpuno suha, upozorava Anes Podić.

Presušena korita, u njima gomile mrtve ribe i nad njima mostovi koji više ne povezuju ništa, mostovi koji će, kako stvari stoje, ostati samo spomenici prošlosti u kojoj je čovjek pripadao prirodi, a ne ona njemu.

Ovakvi žalosni prizori u Bosni i Hercegovini postaju svakodnevnica, dok ubrzana gradnja malih hidroelektrana (mHE) odnosi prirodne ljepote, uništava staništa i vodeno bogatstvo BiH, a na kraju, nosi i nesagledive dugoročne posljedice i po samog čovjeka i njegovu egzistenciju.

Hidroenergija glasi za čistu energiju, no, jasno je da izgradnja i korištenje hidroelektrana nose teške posljedice po okolinu i biodiverzitet.

Ukoliko se zna da je na teritoriji Bosne i Hercegovine do juna 2020. izgrađeno 106 malih hidroelektrana (mHE), a da se priprema još njih 339, jasno je da je đavo davno odnio šalu i da je riječ o problemu koji zahtijeva hitno rješenje. Tim prije što su svi sagovornici Al Jazeere složni da Bosni i Hercegovini struja iz mHE ne treba (jer, BiH već izvozi trećinu proizvedene električne energije), već da ona služi isključivo interesima investitora i onima s nižih nivoa vlasti koji im to dozvoljavaju, pošto viši nivo tapka u mjestu.
Protesti i diverzije

S tim se, čini se, slažu i zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji su 23. juna usvojili Deklaraciju o uzaštiti rijeka i izglasali zaključak o potpunoj zabrani gradnje mHE na teritoriji FBiH. No, dok se čeka da Vlada FBiH provede analizu i predloži izmjene zakonodavstva, projekti se nastavljaju, dok sve ogorčeniji stanovnici ugroženih područja, koje se često niti ne pita za mišljenje, posežu za najradiklanijim metodama – protestima, pa i diverzijama na mjestima gradnje.

BiH ne provodi potpisano

BiH je u novembru 2019. potpisala međunarodnu Deklaraciju o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana, kojom se obavezala da proglasi moratorij na izgradnju malih hidroelektrana i da se obustave svi daljnji radovi/projekti na bh. rijekama dok se ne izvrši kompletna revizija postupaka usvajanja strategija, planova, programa, zakona i drugih dokumenata politika na svim nivoima donošenja odluka. Traži se i da se odmah ukinu sve vrste javnih poticaja za proizvodnju energije iz malih hidroelektrana te da uz podršku Europske unije, potiču ulaganja u istinski obnovljive i održive izvore energije.

Potpisanim se obavezuje na dosljednu primjenu i izvršenje propisa, kao i kaznene mjere za prekršitelje propisa.

„Izgradnja mHE u BiH nije rezultat strateških potreba za električnom energijom, nego namjere da se zadovolje i dodatno obogate investitori - uglavnom povezani sa vlastima i stranačkim krugovima. Zahvaljujući izdašnim poticajima, koje sa svojih računa za struju plaćaju građani i privreda, izgradnja mHE u BiH je posao bez rizika na kojem se odlično zarađuje“, kaže Anes Podić iz organizacije Eko akcija.

„U BiH, uglavnom se grade na planinskim rijekama, na područjima gdje do sada skoro uopšte nije bilo tragova ljudskog utjecaja. Tokom priprema za gradnju probijaju se kilometri novih šumskih puteva, a krče se netaknute šume. Tokom gradnje, u doline, klisure i kanjone rijeka se polažu cijevi velikog prečnika pri čemu često budu uništeni, potpuno i nepovratno, riječni brzaci i slapovi. Nakon što mHE počne sa radom i voda iz rijeka bude skrenuta u cijevi, korita brojnih rijeka na kojima su izgrađene mHE ostaju tokom većeg dijela godine potpuno suha“, upozorava.

'Krivi su kantoni'

Ko je kriv što se investitorima to omogućava? Ministrica okoliša i turizma FBiH Edina Đapo u nekoliko navrata do sada je upozoravala da „gotovo sve saglasnosti za izgradnju mini hidroelektrana, poput prostorno-planskih dokumenata, koncesija i vodnih akata, koji su ključni elementi u postupku izdavanja dozvola za mHE do 5 MW, daju niži nivoi vlasti, poput općina, gradova i kantona, a da se federalni nivo praktično dovodi pred svršen čin“.

„Zakon o koncesijama za hidroelektrane do 5 MW, koje su i najveći problem, je na nivou kantona. Također, isto važi za vodne akte, koje za ove hidroelektrane izdaju kantonalna ministarstva nadležna za vode. S obzirom na to da se sveukupni kapacitet proizvedene električne energije dobijene od mHE mjeri sa otprilike tri posto, a s druge strane ima veliki utjecaj na okoliš, upošljava jako malo ljudi iz lokalne zajednice i slično, stječe se dojam da korist ima isključivo investitor, a posebno zbog subvencionirane proizvodnje električne energije jer ovo predstavlja proizvodnju iz obnovljivih izvora“, rekla nam je Sabina Šahman Salihbegović, sekretar Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Od zakonodavaca očekujemo da podhitno donesu Moratorij na davanje koncesija na mHE i ukidanje podsticaja na mHE do 10 MW, kaže Dragan SkenderijaUstupljeno Al Jazeeri

Ona tvrdi da je ministarstvo za dva najveća problema, većinom kod HE do 5 MW, koje su u nadležnosti kantona, identificiralo dozvolu o koncesiji koja se daje na samom početku gradnje, te nepoštivanje ekološki prihvatljivog protoka.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma predložilo da Federalni parlament usvoji prostorni plana Federacije BiH (koji trenutno ne postoji), ali i da usvoji izmjene i dopune Zakona o koncesijama, te da sve postupke izdavanja prostorno-planskih dokumenata i koncesija prenese u nadležnost Parlamenta Federacije BiH.

Hitno donijeti moratorij

A kako će brzo to ići, najbolje ilustruje podatak da Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, kako kaže Šahman Salihbegović, još nije niti dobilo zaključke Predstavničkog doma o zabrani rada mHE od prije gotovo tri mjeseca.

„Svima je do sada postalo jasno da samo pojedinac ili nekoliko njih ostvaruje korist izgradnjom mHE. A kada vam u prilog još ide i podrška institucija onda se stvara pogodno tlo za malverzacije i ostvarivanje koristi na uništenju prirode“, kaže Dragana Skenderija, asistentica na Programu energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu iz Banje Luke.

„Ono što mi iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH možemo je da podižemo svijest naroda o štetnom uticaju izgranje mHE, pomažemo putem pravnih alata svima kojima je ta pomoć potrebna, te vršimo pritisak na nadležne organe u cilju ukidanja koncesija i podsticaja. Ljudi su se na nekoliko primjera uništenih i presušenih rijeka uvjerili da će takva sudbina dočekati i njihove rijeke ukoliko nešto ne preduzmu sami jer im niko od nadležnih neće pomoći“, upozorava.

Za najodgovornije, u ovom centru smatraju zakonodavce koji je omogućio koncesije i podsticaje za mHE.

„Naravno, pored njih, tu su i vlade, odnosno organi uprave, koji nemaju kapaciteta da procijene uticaj na životnu sredinu, niti inspekcijskih organa koji nisu u stanju da obezbijede kvalitetan inspekcijski nadzor i na osnovu toga donesu kvalitetno rješenje. Od zakonodavca očekujemo da podhitno donese Moratorij na davanje koncesija na mHE i ukidanje podsticaja na mHE do 10 MW“, poručila je Skenderija.
'Na red došli prirodni resursi'

Organizacije za zaštitu životne sredine svakodnevno izvještavaju o posljedicama gradnje mHE, no, kako tvrdi Podić, druga strana odnosi prevagu.

„Ovakvo stanje je rezultat lobiranja lokalnih i drugih moćnika koji svoj interes pronalaze u brutalnom iskorištavanju prirodnih resursa. Širom BiH, sprega tajkuna i političara uspješno zaustavlja sve pokušaje zaštite prirode i pogotovo, proglašavanja novih zaštićenih područja, kako ne bi bili prepreka projektima poput gradnje mHE. Nakon što su poslijeratnom, pljačkaškom privatizacijom, opustošena naša preduzeća, na red su došli preostali prirodni resursi. Našim elitama prioritet je zadovoljiti lične, stranačke i interese lobija s kojima su povezani. Dobrobit zajednice, za njih je tema tek tokom mjesec dana predizborne kampanje“, ističe Podić, ali i dodaje da bitka za prirodu još nije izgubljena.

„Gdje god se umjesto žaljenja desio bunt i otpor, bitke su dobijene. Nekoliko prekrasnih rijeka BiH je već odbranjeno ili je na putu da bude odbranjeno. Plan ekološkog aktivizma u BiH kojeg mi zagovaramo, jeste pružanje odlučnog otpora na svakom koraku“, tvrdi Podić.

Misija OSCE-a u BiH pozdravila je nedavno usvajanje Deklaracije o zaštiti rijeka u FBiH, ali i pozvala na reviziju svih do sada izdatih saglasnosti za mHE.

OSCE: Kazne i revizije dozvola

„Dobro upravljanje vodama zahtijeva odgovorno, transparentno i pravično upravljanje vodnim resursima. Misija pozdravlja nedavno usvajanje Deklaracije o zaštiti rijeka od strane Predstavničkog doma FBiH, kao i zaključka kojim se traži revizija svih do sada izdatih saglasnosti za izgrađene mHE i one koje su u fazi izgradnje. Nadalje, ovo bi trebalo osigurati dosljednu primjenu i provođenje propisa, uključujući i kaznene mjere za prekršitelje propisa“, rečeno je u odgovoru, koji je potpisala Azra Mulahanović iz Odjela za odnose sa javnošću.

Dodala je da „sve inicijative ili akcije koje utječu na te prirodne resurse moraju poštivati principe Aarhuske konvencije i moraju se pokoravati najvišim ekološkim standardima“.

No, u moru izrečenog „šta treba“ i „šta ne treba“, Deklaracija mirno skuplja prašinu, dok investitori pune kase.

A, oni koji još nisu završili projekte, žure da to učine prije nego što zabrana, ako ikada zaživi u stvarnosti, stupi na snagu.

Muamer Tanović (Al Jazeera)

Ocijeni...
(0 glasova)

djecaDijete koje se rodi danas u Bosni i Hercegovini, kada odraste ostvariće samo 58 procenata produktivnog potencijala kojeg bi moglo ostvariti uz završeno kompletno obrazovanje i puno zdravlje, navodi se u najnovijem izdanju Indeksa ljudskog kapitala (HCI) Svjetske banke, kojim se mjere rezultati ljudskog kapitala širom svijeta prije pandemije.

Taj je procenat niži od prosjeka regije Evrope i centralne Azije, ali viši od prosjeka zemalja s višim srednjim prihodom.

Ljudski kapital čine ukupno znanje, vještine i dobro stanje koje ljudi steknu tokom svog života, što im omogućava da ostvare potencijal kao produktivni članovi društva.

“Ljudski kapital je najznačajniji resurs BiH i od ključnog je značaja za razvoj zemlje. Nažalost, zemlja rapidno gubi svoj ljudski kapital, s obzirom da stanovnici, naročito mladi, odlaze iz zemlje u potrazi za boljim prilikama na drugim mjestima. Ali, čak i za one koji ostaju, nedostaci u obrazovanju i zdravstvu znače da će skoro polovina produktivnosti tokom njihovog životnog vijeka biti izgubljena, jer im obrazovanje ne pruža znanja koja su potrebna na tržištu, a zdravstvena zaštita im ne omogućava zdrav i produktivan život“, kaže Emanuel Salinas, šef ureda Svjetske banke u BiH i Crnoj Gori i dodaje:

“Pandemija COVID-19 je samo povećala urgentnost djelovanja na zaustavljanju gubitka ljudskog kapitala. Naša želja je da vidimo da ljudi u BiH žive zdrav život i da mogu ostvariti svoj puni potencijal. To je dostižno, ali moramo djelovati odmah, da bismo preokrenuli ovaj negativni trend.”

Pri procjeni obrazovanja u BiH, izvještaj pokazuje da u prosjeku djeca mogu očekivati da će završiti 11,7 godina školovanja do 18. godine života. Međutim, kad se uzme u obzir kvalitet učenja, to predstavlja ekvivalent tek 7,8 godina efektivnog obrazovanja. Kvalitet učenja je od najvećeg značaja za razvoj ljudskog kapitala. To znači da poboljšanje kvaliteta podučavanja i učenja na nastavi i u školama u cijeloj zemlji predstavlja put za povećanje ljudskog kapitala i omogućavanje ostvarivanja potencijala za rast svih učenika u BiH. Da bi se to postiglo, bitno je da zemlja kao prioritet stavi razvoj obrazovanja, navode iz Svjetske banke.

Ovogodišnji izvještaj uključuje i analizu desetogodišnjeg razvoja ljudskog kapitala u 103 zemlje od 2010. do 2020. godine. Albanija, Azerbejdžan i Rusija spadaju među deset zemalja koje su ostvarile najveći napredak u oblastima zdravstva i obrazovanja na svijetu.

Svjetska banka pomaže vladama u izradi dugoročnih rješenja kojima će se u periodu nakon pandemije izgraditi otpornije, inkluzivnije ekonomije. U BiH, Svjetska banka pruža podršku zdravstvenom sektoru kroz finansiranje medicinske opreme, potrošnog materijala i objekata kao odgovor na pandemiju COVID-19, a trenutno s vlastima razmatra mogućnosti za poboljšanje učinka zdravstvenog sektora i kvaliteta usluga.

(6yka.com)

Ocijeni...
(0 glasova)

vesmasinaBiljana Borzan, potpredsjednica europskih socijalista u Europarlamentu, najavila je u ponedjeljak u Kući Europe u Zagrebu promjene na tržištu, čime nastavlja borbu za osiguranje većeg kvaliteta i trajnosti uređaja, koji bi trebali trajati duže, a ne kvariti se odmah po isteku garancije. Borzan, koja je krajem prošle godine izabrana za izvjestiteljicu svog kluba za održivu proizvodnju i potrošnju na jedinstvenom tržištu, objašnjava kako ovaj projekt priprema već nekoliko godina, a u ovom je mandatu on jedan od prioriteta na europskom nivou.

U Francuskoj je zakonom zabranjeno ugrađivanje kvarova u uređaje, u Švedskoj se daju porezne olakšice potrošačima koji uređaje nose na popravak, a uskoro će takve mjere biti uvedene i na nivou Europske unije. Biljana Borzan je najavila kako će Europska komisija iduće godine predstaviti zakone kojima će nastojati smanjiti bacanje proizvoda koji još mogu raditi ili se prenamijeniti. Time se prvenstveno smanjuje šteta za okoliš, nastala zbog stalnoga gomilanja otpada. Zakonom će se, također, osigurati da proizvodi imaju oznaku trajanja uređaja, koja bi uzimala u obzir očekivano trajanje uređaja, ali i dostupnost te cijenu rezervnih dijelova i troškove popravke.

Zahvaljujući tome, građani, odnosno potrošači, znat će tačno što kupuju.

“Industrija me konstantno pokušava uvjeriti da ljudi kupuju novo, jer žele novije uređaje, ali istraživanja su pokazala da bi čak 77 posto ljudi radije popravilo stari uređaj, ali to ne mogu zbog skupoće popravka. Također, građani mi se javljaju kako su uvjereni da su neki od uređaja proizvedeni s greškom koja uzrokuje da se pokvare odmah nakon isteka jamstva. Tome u prilog idu i prvi rezultati istraživanja u okviru Obzora 2020, koji su pokazali da se uređaji najviše kvare u drugoj ili trećoj godini upotrebe, do kada obično traje jamstvo”, ističe Borzan.

Inače, istraživanja pokazuju i da je učestalost kvarenja pametnih telefona porasla sa 3,5 posto u 2004. godini na 8,3 posto u 2012., a Europska komisija krajem prošle godine provela je i istraživanje trajnosti drugih uređaja potrošačke elektronike, poput hladnjaka, printera i laptopa. Ključan element u borbi za jednak kvalitet proizvoda leži u tome da održiva potrošnja može imati veliki utjecaj na oporavak ekonimije. Dok bacanje proizvoda stvara najmanje radnih mjesta, prenamjena i ponovna upotreba ih stvaraju. U prilog tome govore i rezultati istraživanja koji su pokazali da su ponovna upotreba ili popravak bolji čak i od recikliranja proizvoda, jer stvaraju više od 10.000 novih radnih mjesta te pritom imaju bolji utjecaj na okoliš.

Uz benefite za građane EU, ovim će se potezom osnažiti i tržište polovne robe. Naime, predlaže se da se na određene kategorije uređaja stave mjerači korištenja, poput brojača prijeđenih kilometara u automobilima. Europski parlament preuzeo je inicijativu i trenutno pregovara glavne odrednice nadolazećih zakona, a Borzan ističe kako problem predstavljaju europski pučani, koji u Parlamentu zastupaju interese industrije.

“Stanje kakvo je sada je neodrživo, štetno je za okoliš i za kućne budžete građana i vrijeme je da EU osigura ljudima najbolje za njihov novac”, zaključuje hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan.

(6yka.com)

Ocijeni...
(0 glasova)

imigranti5Jutros u 10 sati počelo je spontano okupljanje građana u gradskom parku ispred zgrade Općine Velika Kladuša.

Povod je zakazana tematska sjednica općinskog vijeća na kojoj će se razmatratimigrantska kriza kao i problemi vezani za migrantsku krizu na području Velike Kladuše.

Na sjednici se očekuje i razmatranje proširenja kapaciteta za smještaj novih migranata.

Očekuje se da će Općinsko vijeće formirati Operativnu grupu kao privremeno tijelo u koju bi trebali biti imenovani predstavnici svih relevantnih faktora koji mogu dati svoj doprinos u rješavanju migrantske krize na lokalnom nivou.

Građani jasno poručuju da ne žele nikakve migrante i nove kampove na području Velike Kladuše, Bihaća i općenito Unsko-sanskog kantona, javlja freelancer Ademir Veladžić koji nam je ustupio videomaterijal.

"Cilja se svjesno da nas dovedu u bezizlaznu situaciju da se sutra mi moramo sukobiti s tim NN licima, za koje niko nije utvrdio odakle su došli, šta su radili, iz kojeg zatvora je pobjegao, koja ga je vlast deportovala. Ovaj problem mora riješiti država, koja je zakazala. Zakoni se ne poštuju i ne sprovode", kazao je jedan od okupljenih građana.

Među građanima je istaknuto da je BiH od 2015. godine potpisnik Marakeškog sporazuma o migracijama.

(klix.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

bih3Profesor ustavnog prava Kasim Trnka komentarisao je za Klix.ba jučerašnju posjetu Milorada Dodika Hrvatskoj, ali i koncept koji, kako kaže, kreiraju predsjednici Hrvatske Zoran Milanović i Srbije Aleksandar Vučić.

"Ničim izazvan predsjednik Republike Hrvatske je krenuo u otvoreno miješanje u unutrašnje stvari BiH, navodno da on rješava krizu u BiH i pritome nameće koncept da ne razgovara sa službenim predstavnicima države, nego s predstavnicima naroda, kako on kaže", istakao je Trnka.

Iz Ureda predsjednika Hrvatske poručili da je Dodik u Zagrebu kao predstavnik Srba, a ne BiH

Nažalost, smatra ugledni profesor, to nije samo njegova ideja. Trnka kaže da je lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik na terenu samo izvršitelj koncepta koji nameću predsjednici Milanović i Vučić.

"Isti koncept se nameće iz Beograda. Predsjednik Vučić uvijek govori da treba urediti odnosi Srba i Bošnjaka ili Srba i Hrvata itd. Ni jedni ni drugi ne govore da će problem rješavati s institucijama države BiH. Ako bi to htjeli, oni su pozvani, jer su potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma, što implicira da su tokom rata bili duboko involvirani u sukobe. Ako žele pomoći BiH i da eventualno traže poboljšanje Dejtonskog sporazuma, onda su se trebali obratiti institucijama vlasti BiH i da njihovi legitimni predstavnici rade zajedno s vlastima BiH, a podsjećam da je potpisnik Dejtonskog sporazuma u ime BiH bila Republika BiH", ističe Trnka.

Naš sagovornik smatra da u razgovorima treba da učestvuju službeni predstavnici vlasti Hrvatske, Srbije i BiH, a ne tzv. predstavnici naroda.

"Nametanje koncepta da se razgovara sa tzv. predstvnicima naroda, iako ne znam čime se legitimišu ti predstavnici naroda, je krajnje opasna rabota koja vodi negiranju državnosti BiH", smatra Trnka.

Podsjeća na izjavu hrvatskog ministra vanjskih poslova Grlić-Radmana koji je jednom prilikom kazao da Željko Komšić nije legitiman predstavnik Hrvata.

"Željko Komšić je u skladu s Ustavom BiH i zakonom legalno izabran za člana Predsjedništva BiH. Dok je takva situacija, ima da se poštuje ta institucija, sve dok se ne promijeni izborni zakon i odnosi ne urede drugačije", poručio je Trnka.

Za kraj podsjeća da su se Hrvatska i Srbija ugovorom Dejtonskog sporazuma obavezale da će poštovati suverentitet, teritorijalni integritet i političku neovisnost BiH.

"BiH mora insistirati na službenim kontaktima sa zvaničnim državnim organima BiH. Trebalo bi izbjegavati kontakte, navodno na nacionalnom nivou", zaključio je.

(klix.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

namaz3Imami u džamijama u Bosni i Hercegovini od danas su obavezni da propisane namaze obavljaju u potpunosti, odnosno, da uz farze obavljaju i sunnete, uključujući i namasku dovu, osim ako nadležni vjerski autoritet, glavni imam uz saglasnost muftije, odredi drugačije.

U Instrukciji koju je danas donijela Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini podsjeća se i dalje na obavezu poštovanja naredbi i preporuka nadležnih državnih organa i ranijih instrukcija Islamske zajednice.

Također se dodaje da će hatibi držati hutbe kako je to i predviđeno Upustvom za hatibe iz 2016. godine.

Džematlije su i dalje dužne da tokom obreda poštuju mjere fizičke distance i upotrebu maske, te koriste dezinfekciju prilikom ulaza i izlaza iz džamije.

Ranije mjere podrazumijevaju, između ostalog, i redovno čišćenje, dezinfekciju, i provjetravanje objekata (džamija, mesdžida, tekija) u kojima se obavlja namaz i odvijaju druge vjerske aktivnosti.

(Preporod.info)

Ocijeni...
(0 glasova)

kojovicNa proslavi Dana srpskog jedinstva koji se prvi put proslavlja u Srbiji i Republici Srpskoj Milorad Dodik je ponovio da teži ujedinjenju Republike Srpske i Srbije. Tim povodom reagovao je Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.

"Proslava Dana srpskog jedinstva pokazala je da Dodik to jedinstvo vidi isključivo kao spajanje svih teritorija na kojima živi srpski narod u jednu državu. Dalo se to pretpostaviti, ali jučer je definitivno potvrđeno, ovaj novouvedeni praznik je još jedan od pokušaja provedbe velikosrpske političke agende na teritoriji BiH. U tome učestvuje i Srbija jer praznik proslavlja zajedno s Republikom Srpskom, a niko se od njenog političkog rukovodstva nije ni osvrnuo na Dodikove riječi kojima se želi narušiti suverenitet i teritorijalni integritet BiH u njenu korist", izjavio je Kojović.

On dalje ističe da je težnja za uništavanjem vlastite države, koja je kod Dodika prisutna duže od decenije, nešto što spada u domen političke patologije i herostratizma.

"Radi se o nečemu što je nepopravljivo kad je riječ o njemu. Međutim, posebno opasno izgleda njegova tvrdnja da je to izvodivo mirnim putem. Neka ne živi u zabludi. Nije nikad bilo i neće nikad biti. Svaki pokušaj disolucije završit će se kobno po cijeli region, a posebno po njega i njegovu politiku", zaključio je lider Naše stranke.

Dodik spaja nespojivo: Naša politika je mir, Srbija i RS da budu jedna država

Podsjetimo, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je jučer u Banjoj Luci da je obilježavanje "Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave" jedinstveno s težnjom da Republika Srpska i Srbija budu "jedna država, gradeći sigurnost i budućnost cijelog regiona".

On je rekao da su ovi prostori na kraju Prvog svjetskog rata "željeli da se prisajedine Srbiji", u čemu se nije uspjelo, ali da postoji "historijska težnja ovdašnjeg srpskog naroda u tom smjeru, što je prirodno u političkom smislu".

(klix.ba)

srijeda, 16 Septembar 2020 00:00

Neviđen gubitak bioraznolikosti na planeti

Ocijeni...
(0 glasova)

suma3Globalni izvještaj UN-a o bioraznolikosti donosi zaključak da nijedan od 20 ciljeva bioraznolikosti nije ispunjen.

Krhki ekosistemi poput koraljnih grebena i tropskih šuma naročito su ugroženi, a koraljima sve više prijeti izumiranje, rekli su naučnici.

Svijet u velikoj mjeri nije uspio zaštititi bioraznolikost, priroda sve više pati, a stanje se pogoršava, navodi se u velikom UN-ovom izvještaju koji je objavljen u utorak, prenosi agencija Hina pozivajući se na dpa.

Globalni izvještaj UN-a o bioraznolikosti donosi zaključak da nijedan od dvadeset ciljeva bioraznolikosti, koji su dogovoreni prije deset godina sa rokom do 2020. godine, nije u potpunosti ostvaren.

Samo šest ciljeva - koji se tiču zaštite ekosistema i promocije održivosti – „djelimično je ostvareno“.

Krhki ekosistemi poput koraljnih grebena i tropskih šuma naročito su ugroženi, a koraljima sve više prijeti izumiranje, rekli su naučnici.

Prekomjerno ribarenje, prekomjerna eksploatacija, klimatske promjene, zagađenost i invanzivne strane vrste neki su od uzroka gubitka bioraznolikosti i degradacija ekosistema.

Ima i svijetlih tački

No, prema izvještaju postoje i svijetle tačke, uključujući pad stope deforestacije, povećanu svijest o bioraznolikosti i očuvanju te veći udio kopnenog dijela i okeana na planetu koji su stavljeni pod zaštitu.

„Mnogo dobrih stvari se događa širom svijeta, a njih treba slaviti i ohrabrivati“, rekla je Elizabeth Maruma Mrema, izvršna tajnica Konvencije o bioraznolikosti koja je objavila izvještaj.

„Kakogod, stopa gubitka biozarnolikosti je dosad neviđena u historiji čovječanstva, dok se pritisci povećavaju. Živi sistemi Zemlje kao cjelina su ugroženi.“

Dodala je da kontinuirana degradacija prirode povećava šanse širenja bolesti poput novog korona virusa na čovjeka.

Izvještaj poziva na osam hitnih promjena da bi se zaustavilo propadanje prirode, uključujući obnovu ekosistema, redizajn poljoprivrede i smanjenje konzumacije mesa i ribe, dodaju agencije.

 

(Agencije)

Ocijeni...
(0 glasova)

skolaUdruga roditelja "Naša djeca 2014" u ponedjeljak je u Mostaru održala prosvjednu šetnju pod nazivom "Socijalizacija, ne ekranizacija" na kojoj se okupilo oko tisuću Mostaraca koji se protive pojedinim mjera Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona vezanim za izvođenje školske nastave u HNK.

Član Upravnog odbora udruge "Naša djeca 2014" Dragan Musa kazao je kako su djeca motiv ovog prosvjeda.

"Borimo se za našu djecu, njihovo obrazovanje i da kroz što normalnije školovanje probaju usvojiti što više znanja. Najbitniji zahtjev koji smo postavili nam je da se online nastava izvodi samo u slučaju opće karantene, a drugi zahtjev, koji je također jako bitan, je da u slučaju zaraze jednog djeteta u razredu samo to dijete ide u samoizolaciju, a ne cijeli razred", kazao je Musa.

Ako se njihovi zahtjevi ne ispune, Musa dodaje kako su im ruke vezane jer nemaju sugovornika s druge strane.

"Ovim skupom pokušavamo isprovocirati da se Ministarstvo obrazovanja obrati, sasluša riječ roditelja i vidi koji su naši problemi, te da u skladu s tim pokušamo iznaći zajedničko rješenje", naveo je Musa.

Predsjednik Sindikata učitelja HNK Slavko Lauš kazao je da se mjere koje su donesene moraju preispitati.

"Ako govorimo o školstvu, mjere koje su donesene su dvojake. Djeca dok idu kroz hodnik i ulaze u učionice nose maske, u učionici su bez maske, izlaze vani i odmah skidaju maske i druže se zajedno. Te mjere se trebaju preispitati, treba vidjeti jesu li odgovarajuće i poraditi na njima, ali nama je dužnost poštovati sve mjere koje su na snazi", kazao je Lauš.

Istaknuo je kako je jedna od važnijih poruka da su roditelji protiv online nastave.

"Ako dođe do toga da učenici budu pohađali online nastavu onda smo sigurno izgubili jednu, dvije generacije", istaknuo je Lauš.

Osim navedenih zahtjeva, Udruga također želi da se djeci temperatura mjeri doma, a ne pri ulasku u školu, zahtijevaju i obavezno uvođenje velikog odmora na otvorenom za učenike svih razreda, ukidanje ograničenja od maksimalno 15 učenika u razredu i formiranje razreda ovisno o kapacitetu učionica, te da se ispita koliko mjere utječu na psihološki i socijalni razvoj djeteta.

Nakon prosvjedne šetnje građani su potpisivali peticiju za podršku navedenim zahtjevima Udruge roditelja "Naša djeca 2014" te su podijeljeni zahtjevi za osiguranjem minimalnih tehničkih uvjeta za praćenje nastave na daljinu koji su, kako navode iz Udruge, roditelji osobno pozvani predati na protokol Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNK u srijedu, 16. rujna.

(6yka.com)

Ocijeni...
(0 glasova)

plenkovic1Današnji sastanak premijera Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića komentirala je Irma Baralija, potpredsjednica Naše stranke.

"Bespredmetno je više i napominjati da Plenkovićeve namjere nisu dobrosusjedske kad prilikom posjete našoj državi ignorira državne funkcionere koji su titularno njemu ravni i prvo posjeti lidera jedne stranke pritom učestvujući u njegovoj predizbornoj kampanji", navela je Baralija.

Ona ističe da su se mnogo puta slične stvari desile da bi se vjerovalo kako će reakcije uroditi plodom te utjecati na hrvatsko političko rukovodstvo da promijeni vanjskopolitički odnos prema BiH.

"Moramo ipak čekati značajnu kvalitativnu promjenu i pomagati, koliko možemo, da se ona što prije desi. Međutim, ne mogu kao Mostarka, kao neko ko se borio da do izbora u Mostaru dođe ostati ravnodušna na to što je Plenković izrazio radost što će do izbora doći te u tom smislu kao jednog od zaslužnih posmatra gospodina Čovića. Šta ste, gospodine Plenkoviću, radili 12 godina u kojima nije bilo izbora a HDZ bio jedan od najznačajnijih opstruktora da se izbori dese? Šta ste radili dok je upravo gradonačelnik vaše sestrinske stranke u BiH krčmio novce nas građana Mostara, među kojima je oko 50.000 Hrvatica i Hrvata za koje se navodno zalažete?", pita Baralija i nastavlja:

"Ako ne poštujete moju državu, pa ne radite posjete kako bi to politički protokol i bonton zahtijevali, s ciljem njenog unižavanja, ako vam je samo hrvatski narod u BiH razlog da nas posjetite, onda se barem radi tog naroda uozbiljite i ne podržavajte tako otvoreno one koji su najviše doprinijeli njegovom egzodusu iz BiH. I ne pripisujete zasluge za izbore onima koji bi da izbora nema jer samo tako mogu biti značajan politički faktor. Vaše želje o uspjehu HNS-a se neće ostvariti, na sreću svih građana, uključujući i Hrvate", zaključila je.

(klix.ba)

Stranica 10 od 59

S5 Box