Vijesti iz BiH
BiH

BiH (848)

četvrtak, 16 Januar 2020 00:00

Blokada vlasti u Kantonu Sarajevo

Ocijeni...
(0 glasova)

skupstinaksOdgođena je sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, bez odluke o privremenom finansiranju.

Blokada vlasti u Kantonu Sarajevo, ugrožena isplata januarskih plata

Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, na kojoj je trebala biti usvojena odluka o privremenom finansiranju, nije održana.

Bez te odluke, s obzirom na to da budžet za 2020. nije usvojen, budžetskim korisnicima neće biti isplaćene plaće za januar.

Zbog nedostatka kvoruma nije održana ni druga sjednica Skupštine na kojoj je trebao biti određen datum za raspravu o nepovjerenju aktuelnoj kantonalnoj vlasti.

Naime, tri stranke – SDA, SBB i DF – formirale su novu većinu u lantonalnoj skupštini nakon dogovora o saradnji na državnom nivou.
Oprečni stavovi

Kantonalni premijer Edin Forto poručio je da je Vlada donijela odluku o privremenom finansiranju, koju su zatim uputili u skupštinsku proceduru.

"Čim je pao budžet, mi smo odmah, kao Vlada, zasjedali na hitnoj sjednici i donijeli odluke o privremenom finansiranju i uputili ih u skupštinsku proceduru i vidjeli ste epilog toga. Dakle, vlada je svoj posao završila,vezano za rebalans, za budžet, za odluke o privremenom finansiranju. Mi smo zasjedali jučer, prekjučer, mi radimo i nastavit ćemo raditi dok ne dođe neko novi u skladu sa zakonom", rekao je Forto.

U ime Kluba zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo obratio se zastupnik Mahir Dević: "Želim da kažem da je nama izuzetno žao što se ovo događa i da je to nezabilježeno od rata, da manjina da pokušava da vlada većinom da bi koji dan duže ostala na vlasti."

(Al Jazeera)

ponedjeljak, 13 Januar 2020 00:00

Rat za grunt u Republici Srpskoj

Ocijeni...
(0 glasova)

nsrsBiskupska konferencija u BiH optužila je entitetske vlasti u Republici Srpskoj za uzurpaciju crkvene i privatne imovine.

Biskupska konferencija u BiH: Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske najviše pogađa žrtve ratnog etničkog čišćenja.

Zemljište koje je u općini Mahovljani, oko 20 kilometara od Banja Luke koristila katolička crkva uknjiženo je na Republiku Srpsku, jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, nakon što su entitetske vlasti počele primjenjivati entitetski Zakon o premjeru i katastru.

To je izazvalo oštru reakciju Biskupske konferencija u BiH. Biskupi smatraju da je zakon izgovor za legalno otimanje crkvene imovine u tom dijelu zemlje, kao i oduzimanje privatne imovine Hrvata i Bošnjaka, koje je vojska bosanskih Srba ubila ili protjerala tokom rata devedesetih.

Iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS-a tvrde da se radi o uobičajenoj harmonizaciji podataka o nepokretnostima, poput zemljišta, zgrada, stanova i poslovnih prostora, i da sudovi imovinu knjiže u vlasništvo entiteta jedino tamo gdje nije moguće utvrditi vlasnika nepokretnosti.

Biskupska konferencija, a ranije i Islamska zajednica u BiH, kao i brojna udruženja povratnika u RS-u odbacili su tvrdnje Vlade Republike Srpske da je Zakon o premjeru i katastru urađen u skladu sa međunarodnim standardima, kao i to da je cilj zakona uspostavljanje tačne i ažurne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, kako bi se pojednostavio i ubrzao pravni promet nepokretnosti u tom entitetu.ž

'Nastavak etničkog čišćenja'

Ne postoje podaci o broju nepokretnosti koje bi mogle biti uknjižene na entitet, no Biskupska konferencija se boji da se slučaj svakako neće zaustaviti samo na imovini crkve u Mahovljanima, nazivajući ovaj zakon nastavkom etničkog čišćenja Hrvata i Bošnjaka iz Republike Srpske.

Komisija Iustitia et pax (Pravda i mir) Biskupske konferencije BiH zakon je nazvala perfidnim načinom da se pod plaštom evidentiranja nekretnina u RS-u „omogući 'pravo' na otuđenje imovine zakonitim vlasnicima“.

„Cjelokupan proces koji ovo omogućuje odvija se na način da Komisija, koju ustanovljuje Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a, u katastarskoj općini u kojoj kani osnovati katastar nepokretnosti, objavljuje javni oglas 30 dana prije početka izlaganja podataka. Osobama kojih se to tiče i koje se ne jave na ovaj oglas, Komisija postavlja privremenog zastupnika“, rekli su u Biskupskoj konferenciji, tvrdeći da iskustva brojnih fizičkih i pravnih osoba pokazuju da se evidentiranje nekretnina u RS-u ne radi dovoljno transparentno, i da vlasnici gube svoju imovinu, „jer uglavnom ne budu ni obaviješteni“.

Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske najviše pogađa one čije je prebivalište odnosno boravište „nepoznato“. To su najčešće žrtve ratnog etničkog čišćenja, smatraju iz Biskupske konferencije, kao i oni koji budu pozvani radi sudjelovanja u postupku izlaganja podataka, a ne odazovu se niti opravdaju svoj izostanak.

Iz entitetske Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS-a ne prihvataju kritike, tvrdeći da se cijeli proces odvija krajnje transparentno.

„Lično se pozivaju sva lica upisana u javne evidencije o nepokretnostima“, kazali su iz Republičke uprave za Al Jazeeru, dodajući da Zakon omogućava i sudsku zaštitu svakom licu koje smatra da su mu narušena određena vlasnička prava, neovisno o nacionalnoj pripadnosti.

„Licima čije je prebivalište i boravište nepoznato određuje se privremeni zastupnik (advokat)“, rekli su u Republičkoj upravi, dodajući da je u svim pravnim sistemima poznat institut privremenog zastupnika u zaštiti prava i interesa fizičkih i pravnih lica čije je prebivalište i boravište nepoznato.

'Uzrok novih tenzija'

Dodatnu reakciju u Republici Srpskoj izazvao je Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama, kojeg je Narodna skupština Republike Srpske usvojila krajem prošle godine.

Tim Zakonom se uređuje pravo na posjed i korištenje zemljišta dodijeljenoga srpskim i crnogorskim dobrovoljcima iz balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata.

Klubovi delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda u Vijeću naroda RS-a pokrenuli su postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na ovaj zakon pred Ustavnim Sudom RS-a, ocjenjujući da je to novi udar na imovinu Bošnjaka i Hrvata u RS-u.

Iz Biskupske konferencije smatraju da se Zakon odnosi na zemljište koje su vlasti iz prve i druge Jugoslavije oduzimale privatnim osobama i Katoličkoj Crkvi u BiH. Ističu da bi „provedbom ovoga Zakona bila trajno oteta imovine koju su otuđile državne vlasti između dva Svjetska rata pa sve do 1955. godine“.

„S obzirom na bolna sjećanja tijekom ratnih stradanja i protjerivanja stotina tisuća građana BiH, Komisija (Biskupske konferencije BiH) izražava utemeljenu bojazan da bi nastavak dosadašnjeg načina provedbe spomenutog entitetskog Zakona mogao biti završni čin - za budućnost naše zemlje - fatalnog etničkog čišćenja i definitivnog iskorjenjivanja mnogih stanovnika Bosne i Hercegovine“.

Iz Republike uprave imaju drugačije tumačenje i na takve optužbe. Tvrde da su dobrovoljci balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata već stekli pravo svojine na određenom zemljištu u skladu sa propisima koji su važili u vrijeme kada im je to zemljište dodijeljeno neposredno nakon Prvog svjetskog rata.

„Dakle, to su već stečena prava“, ističu u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove RS-a, dodajući da je zemljište dobrovoljcima dodijeljeno iz tadašnje državne svojine Кraljevine Jugoslavije, a nikako iz privatne svojine, „a pogotovo ne iz državne odnosno društvene svojine koja se kao pravni institut pojavila u doba socijalističke Jugoslavije“.

Hrvati Posavine

Francisko Brdarić, predsjednik Hrvatskog bloka Bosne i Hercegovine ocjenjuje da su ovim zakonskim rješenjima u RS-u najviše pogođeni Hrvati iz Bosanske Posavine koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove i imovinu tokom posljednjeg rata.

On je za Al Jazeeru rekao da je žalosna činjenica da otuđenjem privatnih posjeda Hrvata do sada prolazi bez reakcije.

Brdarić je zatražio od Predsjedništva BiH i međunarodnih institucija da pokrenu apelaciju pred Ustavnim sudom BiH na zakone u RS-u koji su diskriminatorni.

Muharem Cero, bivši član Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine smatra da su problemi sa nepokretnostima u RS-u samo posljedica ranijih političkih dešavanja u BiH.

On podsjeća da su vlasti u RS-u prošle bez sankcija još kada su donijele entitetski Zakon o šumama, prema kojem su šume države Bosne i Hercegovine prešle u vlasništvo entiteta Republika Srpska, iako je Visoki predstavnik u BiH 2005. godine donio Zakon o zabrani upravljanju državnom imovinom do donošenja državnog zakona.

Biskupska konferencija BiH pozvala je domaće i međunarodne političke strukture na „ispravljanje dosadašnjih nepravdi i sprečavanje novih“.

Armin Aljović (Al Jazeera)

Ocijeni...
(0 glasova)

Presuđeni genocid u Srebrenici pravni je osnov osporavanja Republike Srpske, osnovna je teza, ujedno naslov izlaganja Emira Ramića, direktora Instituta za istraživanje genocida, Kanada, koje je on održao danas na akademskoj besjedi u Sarajevu u organizaciji Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU).

Ramić je konstatirao da je presuda za genocid počinjen u Srebrenici dovoljan pravni osnov za ukidanje bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska.

– Pravosnažnom presudom od 26. februara 2007. godine, Internacionalni sud pravde u Hagu je sudskom formulacijom da su vojska i policija Republike Srpske osmislile i izvršile genocid u Srebrenici, otvorio legitimnu i legalnu mogućnost potpunog pravnog osporavanja entiteta RS. Antibosanska koalicija u BiH i u svijetu, putem anticivilizacijske revizije historijske, sudske i naučne istine o genocidu u Srebrenici, nastoji nametnuti priču da je entitet RS trajna državna kategorija.

A svaki međunarodni ugovor podliježe osporavanju i poništenju ako postoje pravni razlozi za to. Oni su sadržani u Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora od 1969., koja kodificira postojeće običajno međunarodno pravo koje se odnosi na međunarodne ugovore i po kojoj sudi najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu – ističe Ramić.

Dalje je obrazložio da je ništavan svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općeg međunarodnog prava, kakva je norma ius coens sadržana u članu 53. Bečke konvencije, a koja na prvom mjestu ima zabranu genocida.

Ramić, čije je ime neodvojivo povezano s lobiranjem Instituta u Kanadi na čijem je čelu da Kanada ustanovi zakon o krivičnoj odgovornosti negatorima počinjenog genocida, današnju besjedu je završio analizom kanadskog iskustva u procesu organiziranog i institucionalnog lobiranja za istinu, pravdu i kulturu sjećanja.

Izjavio je da će se do kraja života boriti za te vrijednosti.

Koordinator i moderator na ovoj akademskoj besjedi Suad Kurtćehajić naglasio je da nije sporno samo to što Republika Srpska obilježava 9. januar kao svoj dan. On smatra da je Republika Srpska osporiva i u njenom nazivu i samom postojanju.

– U nazivu jer se ne može entitet u kojem su ravnopravni Srbi, Bošnjaci i Hrvati, zvati isključivo po jednom narodu. Pravna adresa za to je Sud za ljudska prava u Starzburu, gdje je dovoljno da tužbeni zahtjev upute jedan Bošnjak i jedan Hrvat, koji žive u RS-u, kao i da se slijedom već postojeće četiri presude tog suda, donese i peta protiv naziva ‘srpska’. Međutim, zbog činjenice da je vojno i političko rukovodstvo bosanskih Srba presuđeno, uključujući i presude Krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju političkom lideru Radovanu Karadžiću i vojnom lideru Ratku Mladiću za djela koja uključuju i genocid, te da je najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu kojeg su stvorile UN, u presudi od 2007. godine zaključio da su vojska i policija RS-a počinile genocid u i oko Srebrenice, tvorevina RS bi morala biti ukinuta – Kurtćehajićeve su riječi.

Ne mogu počinioci biti kažnjeni, a njihovo djelo, Republike Srpska, u ime kojeg su počinili zločine, uključujući i genocid, ostati netaknuto, zaključuje on.

– Adresa je Internacionalni sud pravde u Hagu, a za traženje savjetodavnog mišljenja u vezi s tim, što predstavlja drugu funkciju tog suda, trebaju se obratiti organi UN-a koji je i stvorio taj sud te imaju obavezu da provedu njegove odluke. Institut za genocid akademika Emira Ramića upravo radi u tom pravcu – naglašava Kurtćehajić, što je tokom današnjeg učešća u akademskoj besjedi potvrdio i sam Ramić.

Tokom ovog događaja, Ramiću je uručen certifikat o članstvu u Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti.

(FENA)

Ocijeni...
(0 glasova)

srebrenica3Aktivisti Udruženja građana “Istočna alternativa” danas su na nekoliko oglasnih mjesta u Srebrenici zalijepili plakate sa likom generala Ratka Mladića i natpisom “Genocida nije bilo” i “Bog te poživio i zdrav nam bio”, čime su još još jednom poslali uznemirujuće poruke povratnicima.
Članovi ovog Udruženja već duže vrijeme provociraju javnost sa porukama putem kojih negiraju pravosnažne presude, te staju u odbranu ratnih zločinaca.

Tako su i uoči presude Mladiću grad u kojem se desio genocid pod njegovom komandom oblijepili plakatima s njegovim likom, a to su činili čak i uoči godišnjica genocida u Potočarima.

Svojevremeno lijepili su i plakate protiv NATO-u, kao i one na kojim veličaju predsjednika Rusije Vladimira Putina.

(Klix.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

zagadjenje1Opasno zagađeni zrak tema je objava na Twitteru koje variraju od upozorenja do ismijavanja.

Glavni grad BiH velike probleme ima sa zagađenjem zraka.

Sa početkom zime i grijne sezone (a nerijetko i ranije), u Sarajevo se vrati stari-novi problem pod imenom "zagađenje zraka". Tako je bh. prijestolnica u petak bila prva na listi glavnih i velikih gradova svijeta sa najvišim indeksom zagađenosti zraka po specijaliziranoj internetskoj stranici AirVisual.

Na užasno stanje upozorila je i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u čijoj je blizini mjerač koji pokazuje najviše vrijednosti zagađenosti koja je "izrazito opasna" po zdravlje, po klasifikaciji AirVisuala.

Svakodnevno na opasnosti zagađenja upozoravaju iz nevladine organizacije Eko akcija, a tako je bilo i danas:

Direktna odgovornost je na vama, vladi, svim zastupnicima u "obje" Skupštine Kantona Sarajevo i čelnicima političkih stranaka.
Vaše ignorisanje problema zagađenja u Sarajevu je zapravo učestvovanje u ubistvu iz nehata stanovnika Sarajeva- smatraju u oranizaciji EKO Akcija. 

Neki korisnici ove društvene mreže su podijelili današnje (i noćašnje) snimke Sarajeva.

Puno se priča o uzrocima, bilo da je riječ o grijanju na čvrsta goriva, starim automobilima, no - šta se radi na poboljšanju stanja?

˝Zrak u Sarajevu se može popraviti, a stoka koja tu živi?˝- reakcija je jednog od korisnika tvitera.

(Al Jazeera)

 

Ocijeni...
(0 glasova)

cetnici1Policija u Bosanskom Petrovcu kaznila je 6. januara na Badnji dan dvojicu muškaraca srpske nacionalnosti koji su na javnom mjestu nosili šubare s kokardama.

Kažnjeni su sa 500 KM za remećenje javnog reda i mira jer su na javnom mjestu stavljajući na glavu šubaru sa kokardom vrijeđali vjerski i nacionalni osjećaj građana.

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH saopćio je da MUP Unsko-sanskog kantona kažnjavanjem dvojice Srba koji su "na javnom mjestu stavili šubare sa kokardama" krši prava ljudi i maltretira stanovnike srpske nacionalnosti u Bosanskom Petrovcu.

(klix.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

autobus1Općina Prozor-Rama je početkom 2020. godine uvela besplatan javni prijevoz za sve svoje stanovnike i time jedina u državi, pa i široj regiji, riješila problem saobraćajnih gužvi i smanjila zagađivanje zraka.
Pomoćnik načelnika Općine Prozor-Rama Josip Juričić, koji je i jedan od autora ovog projekta, za Klix.ba kaže kako se ideja zapravo nametnula iz potrebe stanovnika toga kraja.

"Ideja se nametnula kroz svakodnevni rad s građanima. Uvidjeli smo potrebu općenito za prijevozom građana, a takav vid prijevoza nije postojao u našoj općini. Uvjeti su se stekli organiziranjem općinskog preduzeća Javni prijevoz, koje je počelo raditi tek početkom ove godine. Stekli su se uvjeti da se uz organiziranja prijevoza djece iz osnovnih i srednjih škola organizira i prijevoz građana", objašnjava Juričić za Klix.ba.

Ekonomska računica

Iako ovaj podvig nameće pitanje ekonomske računice, Juričić tvrdi da je uz dobro strateško planiranje i razmatranje ustanovljena isplativost, jer rješava višestruke probleme tog kraja.

Općina Prozor-Rama već godinama u potpunosti finansira prijevoz učenika za osnovne škole, iako je to zakonska obaveza županije, što je potvrdila i prošlogodišnja sudska presuda kojom HNK mora platiti općini za izvršeni prijevoz učenika osnovnih škola više od 500.000 KM uz kamatu. No unatoč tome, vodeći brigu o svom stanovništvu, Općina je prije nekoliko godina omogućila besplatan prijevoz za učenike Srednje škole Prozor.

"Općina inače izdvaja dobar novac za prijevoz djece iz osnovnih i srednjih škola. Riječ je o 800.000 KM na godišnjem nivou, zato što je općina razuđena, ima dosta pravaca iz kojih djeca dolaze do svojih škola i takva organizacija prijevoza djece omogućila nam je da uz ne baš velike troškove uključimo i prijevoz građana. Koštat će nas na godišnjem nivou oko 100.000 KM, kako smo u našem planu to predvidjeli, i to je iznos koji smo predvidjeli i u općinskom budžetu za 2020. godinu, što će biti dovoljno da se taj prijevoz organizira kvalitetno i povoljno za naše građane", pojašnjava Juričić za Klix.ba.

Višestruki značaj

Ovim projektom, kako naglašava, smanjit će saobraćajne gužve i zagađivanje zraka, ali i osobama koje posjeduju vozila olakšati kretanja, što čelnici Općine Prozor-Rama smatraju značajnim.

"Cilj je općenito izaći ususret našim sugrađanima, pogotovu onim starijima koji nemaju svoja vozila i koji su uvijek osuđeni na čekanje nekoga da ih odveze. Sad će im biti olakšano kretanje, a time će se smanjiti i gužve u prometu, što će automatski smanjiti i zagađivanje zraka", pojasnio je Juričić.

Testna faza ovog prijevoza je počela u 2020. godini, a kako pojašnjava u roku od pola godine, trebaju se definirati sve relacije vožnje i rasporedi satnica kako bi ovaj projekt bio što produktivniji na zadovoljstvo svih.

"Javni prijevoz je dobio zadaću da izvrši kontakte s mjesnim zajednicama i utvrdi početne linije s kojima se ulazi u proces prijevoza građana", kaže Juričić. Ističe da će više biti obuhvaćena ona područja s većim brojem stanovnika, ali tvrdi da neće biti onih koji su zanemareni u ovoj priči.

(klix.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

autaKako je propisano Pravilnikom o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila od 1.januara 2020. završio je takozvani prelazi period ispitivanja ispušnih plinova kod vozila, a koji je trajao od 1. januara 2017. godine. U praksi to znači da svi auti od nove godine moraju zadovoljiti propisane ekološke norme.

Eko test koji je propisan Pravilnikom o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled vozila od 1. januara 2020. godine trebao je postati eleminatoran. Iako je pravilnik donesen još 2016. godine ovaj eko test nije bio eliminatoran od 01. januara 2017. godine do 1. januara ove godine, koliko je trajao takozvani prelazni period. Sada kada je taj period i zvanično završio probali smo saznati šta to znači za vozače u BiH.

Naime, pored činjenice da prosječna starost voznog parka Bosanaca i Hercegovaca iznosi u prosjeku više od 20 godina, stanje sa emisijima štetnih gasova iz vozila kudikamo je lošije jer veliki broj registrovanih vozila ne ispunjava niti norme koje su propisane njihovom specifikacijom. Mnogo je faktora za to, a prije svega ističe se neispravnost motora uzorkovana starošću i lošim održavanjem, ali i modifikacijama koje su vlasnici vozila napravili na svojim vozilima.

EGR ventili, DPF filteri...

Nije nepoznanica da je u Bosni i Hercegovini redovna praksa skidati "suvišne" dijelove sa motora i njegovih usisinih i ispušnih sistema kao što su EGR ventili, DPF filteri čestica čađi ili katalizatori ispušnih gasova.

Iako automobili nisu jedini uzrok zagađenosti zraka, sasvim je logično i opravdano zapitati se možemo li sebi priuštiti takav pristup korištenju automobila i da li odgovorni pod cijenu socijalnog mira ignorišu provođenje već propisanih pravila i zakona.

Isto se zapitalo danas i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koje je ministru prometa i komunikacija FBiH Denisu Lasiću postavilo pitanje da li su stupile na snagu odredbe čl. 2. i 11. Pravilnika o ispitivanju izduvnih gasova motornih vozila (Eko test) u stanicama za tehnički pregled vozila, koji je donesen krajem 2016.godine.

Prelazni period ispitivanja ispušnih plinova koji je trajao tri godine trebao se iskoristiti kako bi se svaki pojedinačni vlasnik upozorio na eventualne nedostatke u ispušnim plinovima njegovog vozila, te kako bi se istom omogućilo dovoljno vremena da svoje vozilo popravi ili podesi i dovede količinu štetnih ispušnih plinova u ispravno stanje.

Najviše problema za vlasnike benzinaca

U stanicama za tehničke preglede potvrdili su nam da se pridržavaju Pravilnika, te činjenice da je završen prelazni rok. Također, potvrdili su nam da za sada najviše problema imaju vlasnici automobila sa benzinskim motorima starije tehnologije i proizvodnje. Neispunjavanje ekoloških normi tih automobila rezultat je, uglavnom, lošeg održavanja i stanja tih motora. Također, uklanjanje katalizatora iz ispušnih sistema jedan je od razloga zbog kojih benzinski motori neće proći ove eko testove. Zanimljiva je informacija da za sada manje problema na eko testu imaju dizelski motori, a koji prema pravilniku moraju zadovoljiti propisani srednji stepen zacrnjenja ispušnog plina. Ipak, i u slučaju dizelaša uklanjanje filtera čestica čađi i modifikacije ispušnog sistema rezultiraju velikim odstupanjima od tvornički propisane specifikacije motora.

Treba istaći da prema Pravilniku eko testu podliježu i vozila čiji motori koriste LPG ili CNG plin, a zanimljivo je da će im se ispušni plinovi ispitivati u vrijeme kada koriste nepovoljnije gorivo sa aspekta emisije štetnih plinova. Tačnije, ako ste u benzinca ugradili plin eko test se obavlja dok vaše vozilo radi na benzin, a ne na plin.

Jedna od karika koja će biti ključna u uspješnom provođenju ovog Pravilnika svakako je i pitanje da li će se sve stanice tehničkog pregleda pridržavati propisa ili da li će i dalje biti manipulacija i "prolaska" automobila koji ne zadovoljavaju svoju propisanu ekološku normu. Bez potpuno zatvorenog sistema kontrole kako automobila tako i samih stanica opet ćemo završiti sa dobro osmišljenim pravilnicima i zakonima koji se u praksi ne provode, a poboljšanje kvaliteta zraka definitivno na

Podsjećamo, isti ovaj Pravilnik bio je na meti kritika i ocijenjen kao nezakonit, te je sa sobom donio i znatno povećanje troškova registracije jer su se eko testovi vršili i naplaćivali bez obzira na prelazni period koji je trajao do početka ove godine.

(klix.ba)

Ocijeni...
(0 glasova)

cetnici6Iz kolone vozila koja je prošla ulicama ovog grada čule su se pjesme o Turcima i poturicama, ali i jaki pucnji iz plinskog topa instaliranog na karoseriji kamiona. Članovi pokreta badnjak su naložili ispred crkve Svetog Nikole u Draževini kod Višegrada, u kompleksu gdje je nakon posljednjeg rata podignut spomenik četničkom komandantu iz drugog svjetskog rata.

Reagirajući na novi defile ravnogoraca, predsjednik Medžlisa IZ Višegrad, Bilal Memišević kaže da militaristička kultura i četničke pjesme nemaju nikakve veze sa pravoslavnim praznicima

"Na ovakvo obilježavanje pravoslavnog praznika potrebno je da se očituje SPC. Jesu li ovakve poruke u duhu pravoslavlja!? Pametnom je i išaret, odnosno večerašnja poruka iz Višegrada dovoljna. Potrebno je večeras iz Višegrada pitati međunarodne predstavnike je li ovo jasna poruka ko propagira nacionalističke ideje i poruke? Potrebno je pozvati sigurnosne agencije da budu na nivou zadatka, jer unatoč genocidu određen broj Bošnjaka se vratio u Istočnu Bosnu i želi mir i sigurnost. Vrijeme je da država i međunarodna zajednica konačno shvate opasnost od četničke ideologije koja nagriza tkivo BiH – kazao je Memišević a javlja Avaz.

(6yka.com)

Ocijeni...
(0 glasova)

zenicaGrupa od 20-ak radnika JKP Zenicatrans - prevoz putnika danas je u holu Autobuske stanice počela štrajk glađu koji planiraju nastaviti sve dok se ne ispuni njihov zahtjev spašavanja preduzeća.

Odluka da se štrajkom glađu nastave boriti za bolje uvjete rada i stabilno poslovanje uslijedila je nakon sedam dana blokade autobuske stanice koja nije dala nikakve rezultate.

Predsjednik Sindikata Zenicatransa Huso Sarvan je kazao kako je štrajku dobrovoljno pristupilo 20-ak radnika među kojima su i demobilisani borci, ratni vojni invalidi, osobe na inzulinu i drugi.

"Ljudi su spremni svoj život dati, a štrajk može prekinuti samo Hitna pomoć koja će nas odvesti sa stanice. Za sada ćemo samo piti vodu, a ako niko ništa ne poduzme, odustajemo i od toga" kazao je Sarvan.

Porezna uprava FBiH jučer je odblokirala račun Zenicatransa i to nakon što je dogovoreno prebijanje duga Rudnika mrkog uglja Zenica prema Zenicatransu preko Porezne uprave FBiH, ali radnici nisu sjeli u autobuse.

Odlučili su krenuti u štrajk glađu, a drugi dio radnika još uvijek autobusku stanicu drži u blokadi. Angažman policije u deblokadi autobuske stanice tražio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, ali policija je tokom jučerašnjih razgovora sa Sindikatom zatražila samo da se uklone autobusi koji ometaju sigurnost saobraćaja, ali ne i deblokadu stanice.

Gradsko vijeće Zenice na sjednici koja je održana u septembru, donijelo je zaključak da im se zadnja četiri mjeseca prošle godine iz suficita rebalansiranog budžeta Grada doznačuje po 150.000 KM te i jednokratno 400.000 KM, ali rebalans budžeta za 2019. godinu nije izradila Gradska uprava.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, nezadovoljan amandmanima koje su na Prijedlog budžeta za 2020. godinu bili uložili neki vijećnici, među kojima je 2,5 miliona KM bio amandman za pomoć toj gradskoj firmi, povukao je iz rasprave taj dokument.

Kasumović je u petak napustio i hitnu tematsku sjednicu GV na kojoj se raspravljalo o Zenicatransu, jer vijećnici nisu u dnevni red te sjednice željeli uvrstiti i raspravu o budžetu Grada za 2020. godine.

Radnicima će se oko 10 sati pridružiti i građani Zenice koji će se solidarisati s njima i pružiti im podršku u ostvarenju zahtjeva za bolje i stabilnije poslovanje.

 (Klix.ba)

Stranica 26 od 61

S5 Box