Sadržaj iz rubrike Duhovnost
nedjelja, 10 Maj 2020 00:00

Dobra djela zbog kojih meleki upućuju dove za one koji ih čine

Ocijeni...
(0 glasova)

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

islam7Postoje mnogobrojna dobra djela zbog kojih meleki upućuju dove za one koji ih čine, a mi ćemo ovom prilikom spomenuti tri takva djela.

Posjeta (zijaret) bratu muslimanu

Da bi meleki upućivali dove za tebe i molili Allaha da ti podari lijep i sretan život na dunjaluku i da te nagradi Džennetom na Ahiretu, onda posjećuj svoju braću muslimane, posebno one koji su bolesni, tražeći time isključivo Allahovo zadovoljstvo i nagradu.

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko posjeti bolesnika ili ode u posjetu bratu muslimanu, glasnik (melek) ga zovne i kaže mu: ”Čist si (od grijeha) i čisti su tvoji koraci, i pripremljeno ti je mjesto (dvorac) u Džennetu.” (Ahmed i Tirmizi; šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Udjeljivanje sadake

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Nema dana u kojem ljudi osvanu, a da se ne spuste dva meleka na Zemlju, pa jedan od njih govori: ”Gospodaru, nadoknadi (povećaj) i smiluj se onome ko udjeljuje”, a drugi govori: ”Gospodaru, umanji onome ko škrtari.” (Buharija)

Od Allahove dobrote i milosti je i to da sadaka i dobročinstvo više koriste onome ko udjeljuje nego siromahu kojem udjeljuje sadaku. Hadis ukazuje na Allahovo obećanje da će onome koji udjeljuje imetak u ime Allaha, otvoriti mnoga vrata dobra, kao što ukazuje i na prijetnju onome ko čini suprotno.

Dova za brata u odsutnosti

Onaj ko uči dovu za svog brata muslimana u njegovoj odsutnosti, odnosno u tajnosti, melek na njegovu dovu kaže: ”Amin! I tebi isto tako”, kao što dolazi u hadisu koji prenosi Safvan ibn Umejje, r.a., u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Dova koju musliman upućuje za svog brata muslimana u odsutnosti je uslišana. Kod njegove glave nalazi se melek i kad god on uputi dovu za svoga brata muslimana, melek kaže: ”Amin! I tebi isto tako.” (Muslim) Što više upućujmo hajr dove za braću muslimane, posebno u toku ramazana, pa će sa ta korist i nama vratiti.

(Saff.ba)

Procitano 3756 puta

S5 Box