Vijesti iz BiH
ponedjeljak, 27 April 2020 00:00

Kriza uslijed koronavirusa se koristi za nelegalnu gradnju pet hidroelektrana u BiH

Ocijeni...
(0 glasova)

minielektranaNa pet lokacija južno od Sarajeva počela je izgradnja malih hidroelektrana (MHE). Iako je vanredna situacija zbog pandemije koronavirusa zaustavila život u BiH i svijetu, očito nije uspjela zaustaviti uništavanje prirodnih dobara.

Tako se gradnja malih hidroelektrana intenzivira na netaknutim rijekama poput Bjelave, Male Bjelave, Vrhovinske rijeke, Željeznice i gornjeg toka rijeke Prače. Kako su naveli iz Koalicije za zaštitu rijeka u BiH, neke od ovih elektrana nemaju ni dozvole za gradnju.

Upozoravaju da investitori koriste priliku dok su inspekcije fokusirane na sprečavanje širenja virusa, te da rijeke i potoke pregrađuju i stavljaju u cijevi i time sebi pribavljaju finansijsku korist na štetu svih građana u BiH.

Zbog vandredne situacije građani nisu u mogućnosti da javno djeluju. Osim toga, kako navode iz Koalicije i Hrvatska je iskoristila krizu izazvanu koronavirusom da napravi korak naprijed ka otvaranju skladišta nukelarnog otopada na samoj granici s BiH i to svega nekoliko metara od rijeke Une i vodozaštitne zone izvorišta vode Novog Grada.

Male hidroelektrane u BiH, gradnja započeta tokom pandemije Male hidroelektrane u BiH, gradnja započeta tokom pandemije

Osim toga, kako navode i izgradnja MHE na Vrhovinskoj rijeci također je nezakonita. Također navode da se oko Sarajeva ubrzano mijenjaju regulacioni planovi, i to skriveno od javnosti i tako uništavaju vodozaštitnu zonu i pustošenje prirodnih resursa.

Iz Koalicije za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini pozvali su nadležne, prije svega premijere i predsjednike FBiH i RS-a da bezuslovno i hitno proglase moratorij na izgradnju malih hidroelektrana i na izdavanju novih koncesija.

"Podsticaji malim hidroelektranama moraju biti ukinuti, a sredstva prikupljena od naknada za obnovljive izvore energije usmjerena na oživljavanje sada prijeko potrebne domaće proizvodnje bez štete po životnu sredinu. Istovremeno se mora najstrože zaštititi pravo na čistu vodu i onemogućiti privatizacija vodnih resursa i vodosnabdijevanja, a stanovništvu garantovati pravo na pitku vodu kao jedno od temeljnih ljudskih prava"; kazali su iz koalicije.

(klix.ba)

Procitano 1171 puta

S5 Box